Standpunten

Zoeken

1. Verkiezingsprogramma en -folder verkiezingen gemeenteraad 2018

Deventer Trots Sterk Sociaal, het mooie verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Deventer voor de periode 2018-2022. Download het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart as. Heeft u een specifieke vraag over een standpunt? Mail naar info@pvdadeventer.nl en wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Lees verder

2. Versterking van de werkgelegenheid.

Op verantwoorde wijze blijven we investeren in Deventer voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug naar Deventer. De PvdA heeft de afgelopen jaren ook succesvol voorstellen gedaan over versterking van de samenwerking gemeente en bedrijfsleven om Deventer steviger op de kaart te

Lees verder

3. Zorg dichtbij en bereikbaar.

De PvdA in Deventer staat voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd. Thuiszorg zonder stopwatch met professionele hulp voor verzorging en medische handelingen. Zo bereikte de PvdA o.a. via wethouder en/of fractie: Behoud van de thuiszorg, het voorkomen van grootschalige bezuinigingen en het behoud van werkgelegenheid Goede

Lees verder

4. Wonen in een schone, veilige buurt.

Het is belangrijk dat mensen er zeker van kunnen zijn dat er binnen redelijke termijn een betaalbare woning beschikbaar is, passend voor zowel lagere als hogere inkomens. Daarom moeten we de komende jaren goede afspraken met woningcorporaties blijven maken over beschikbaarheid en betaalbaarheid. Waar er in de voorgaande jaren is doorgebouwd in een groeiende gemeente, blijven

Lees verder

5. Onderwijs

Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat evenals inzet op meer stageplekken , ook bij de gemeente. De fractie zette zich o.a. in voor: Huisvesting VMBO EHL: o.a. de PvdA zette zich in voor nieuwbouw van het belangrijke vmbo-onderwijs (Locatie Saltink) in Deventer.

Lees verder

6. Een helpende hand: versterking armoedebeleid.

De aanval op armoede is en wordt verstrekt. Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening goede sociale voorzieningen als ondersteuning voor minima. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en we willen mensen niet isoleren door armoede. Daarin is en wordt verder geïnvesteerd.

Lees verder

7. Cultuur voor iedereen.

Er blijft een museum De Waag in moderne, krachtige vorm met een herkenbaar Deventer speelgoedmuseum. Er werden stappen gezet in het behoud en voortbestaan van het Deventer Speelgoedmuseum. Lees hier meer. Brede raadssteun voor een voorstel van o.a. de PvdA voor investeren in een noodzakelijke verbouwing van het poppodium Burgerweeshuis. Lees hier meer. De raad

Lees verder

8. De stad in beweging.

De verkeersveiligheid- en fietsveiligheid en het comfort voor fietensen moet verder verbeteren. Het Hanzetrace wordt verbeterd voor de doorstroom van verkeer. Op voorstel van de PvdA zijn de parkeertarieven op straat en de garages laag gebleven in de afgelopen jaren. Er is een eurotarief voor garageparkeren in de avonden ingevoerd en een nullijn voor de

Lees verder

9. De volle inzet op leegstand.

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer nadrukkelijk aan de slag gaat met de forse leegstand van winkel- en kantoorruimte in Deventer. Winkelleegstand: de PvdA deed met D66 en Gl een voorstel voor een leegstandsverordening om meer met leegstand te kunnen doen. Dit voorstel is nog in behandeling bij de raad. Lees hier meer Kantoren: Functieverbreding

Lees verder

De jeugd een plek.

We behouden de speelplekken in de wijken en ook milieucentrum / kinderboerderij De Ulebelt blijft behouden. Ook voor de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn binnen en buiten. Inzet van de fractie heeft er o.a. voor gezorgd dat het merendeel van de speelpekken in wijken behouden bleven. Lees hier meer over het behoud en beheer van

Lees verder

Financiën op orde, stabiele lasten.

We houden het financiële huishuisboekje van de gemeente op orde. Lastverzwaringen zijn niet de eerste keuze, we kijken eerst waar we kunnen bezuinigen of efficiënter kunnen werken. Ook in de voorbije 4 jaar hebben we zo lastenverzwaringen kunnen voorkomen.

Lees verder

Grip op uw buurt.

Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen, o.a. via een burgerbegroting. Herinvesteren in de kwaliteit van straten en wijken (groenonderhoud en openbare ruimte). Hier is op voorstel van o.a. de PvdA al een begin mee gemaakt. Er wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in wijken

Lees verder