Standpunten

Zoeken

1. Verkiezingsprogramma verkiezingen gemeenteraad 2018

Deventer Trots Sterk Sociaal, het mooie verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Deventer voor de periode 2018-2022. Download het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 21 maart as. Heeft u een specifieke vraag over een standpunt? Mail naar info@pvdadeventer.nl en wij antwoorden u zo snel mogelijk.

Lees verder

Cultuur voor iedereen.

Er blijft een museum De Waag in moderne, krachtige vorm met een zelfstandig herkenbaar speelgoedmuseum.

Lees verder

De jeugd een plek.

We behouden de speelplekken en ook milieucentrum / kinderboerderij De Ulebelt blijft behouden. Ook voor de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn binnen en buiten.

Lees verder

De schone, veilige buurt.

We gaan meer inzetten op handhaving van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast in de buurt. Per 5000 inwoners komt er 1 wijkagent.

Lees verder

De stad in beweging.

De verkeersveiligheid- en fietsveiligheid moet verder verbeteren. We gaan de komende 4 jaar zeker 10 Deventer knelpunten verbeteren. Garageparkeren wordt nadrukkelijk goedkoper dan straatparkeren en we draaien de betaaltijd van 22uur terug.

Lees verder

De volle inzet op leegstand.

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer nadrukkelijk aan de slag gaat met de forse leegstand van kantoorruimte in Deventer. Er moet meer werk gemaakt worden van functieverbreding en transformatie van langdurig leegstaande kantoren, bijvoorbeeld voor woonruimte of bedrijfsruimte voor kleine zelfstandigen. De fractie heeft hiervoor in 2012 een initiatiefvoorstel door de raad laten aannemen

Lees verder

Een helpende hand: versterking armoedebeleid.

De aanval op armoede wordt verstrekt. Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening en goede sociale voorziening als ondersteuning. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en we willen mensen niet isoleren door armoede.

Lees verder

Financiën op orde, stabiele lasten.

We houden het financiële huishuisboekje van de gemeente op orde. Lastverzwaringen zijn niet de eerste keuze, we kijken eerst waar we kunnen bezuinigen of efficiënter kunnen werken. Ook in de voorbije 4 jaar hebben we zo lastenverzwaringen kunnen voorkomen.

Lees verder

Grip op uw buurt.

Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen. Er wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in wijken waar bewoners hier serieuze initiatieven voor opzetten.

Lees verder

Onderwijs=werk.

Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat evenals inzet op meer stageplekken , ook bij de gemeente.

Lees verder

Tijdelijk gebruik braakliggende terreinen van de grond laten komen.

De PvdA-fractie wil graag dat tijdelijk gebruik van langdurig braakliggende terreinen meer van de grond komt. Op dit moment liggen er in Deventer meerdere stukken grond ongebruikt bij omdat ontwikkelingen vast zijn gelopen. Daarom heeft PvdA-raadslid Rob de Geest namens zijn fractie een initiatiefnota opgesteld. Hierin doet de fractie de gemeente suggesties om nadrukkelijker te

Lees verder

Werk, werk en werk.

Op verantwoorde wijze blijven investeren in Deventer voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug naar Deventer.

Lees verder

Zorg in de buurt en voor elkaar.

Goede zorg en ondersteuning voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd. Thuiszorg zonder stopwatch met professionele hulp voor verzorging en medische handelingen.

Lees verder