Standpunten

Zoeken

1. Verkiezingsprogramma PvdA Deventer 2022-2026

'Droom Mee Denk Mee Doe Mee', dat is het mooie, nieuwe verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Deventer voor de periode 2022-2026. Het is nu beschikbaar om te downloaden en lezen.

Lees verder

1.2 Resultaten PvdA Deventer 2018-2022

De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een sterker en socialer Deventer. Daarbij is uitvoering gegeven aan het verkiezingsprogramma en aan het coalitieakkoord 2018-2022. Dat hebben we niet alleen gedaan. Maar onze raadsfractie en wethouder hebben deze mooie resultaten bereikt vanuit raad en college, in goede samenwerking met andere partijen en organisaties:

Lees verder

2. Wonen voor iedereen

Onze droom voor Deventer: We willen dat jongeren, jonge gezinnen en ouderen de komende jaren een betaalbare woning vinden en in Deventer kunnen blijven en een woning vinden die bij hun levensfase past. We willen de lokale woningmarkt weer gezond maken en van iedereen. Ondanks dat er in Deventer hard gewerkt wordt aan vergroting van de woningbouwproductie en nieuwe bouwplannen, zullen we er de komende jaren nog harder aan werken. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

3. Werk, economie & rondkomen

Onze droom voor Deventer: Deventer is een stad die handel en bedrijvigheid in het DNA heeft zitten. Er wordt hard gewerkt maar het hebben van werk is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Zelfs een bloeiende en krachtige economie kent mensen die ondersteuning nodig hebben. In Deventer zorgen we dat iedereen perspectief en toekomst heeft. Dat niemand zich zorgen hoeft te maken of je de huur kan betalen, of er morgen genoeg geld is voor boodschappen en kleding voor de kinderen. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

4. Gezond met elkaar

Onze droom voor Deventer: In Deventer leven straks de gezondste inwoners van Nederland. Het mag nooit uitmaken in welke wijk je woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven. We zetten dus extra in op goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Maar nog beter: we zetten in op het voorkomen van problemen en het vergroten van het welzijn van mensen. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

5. Onze Jeugd, hun toekomst

Onze droom voor Deventer: Opgroeien in Deventer betekent dat je van kind tot jongere de kans krijgt om je talenten te ontdekken. In wie je bent, wilt worden of wilt zijn. Als kind nog onbezorgd en veilig, omgeven door aandacht en een omgeving die je stimuleert en mogelijkheden aanreikt en die zorg biedt waar dat nodig is. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

6. Een duurzame toekomst

Deventer is ruim 1250 jaar oud en we willen daar nog zeker 1250 jaar aan toevoegen, als groene, leefbare en schone stad met dorpen. Maar voor nog eens 1250 jaar in een groen en leefbaar Deventer is veel inzet nodig. We gaan dus verder met het isoleren van woningen, gaan over op schone energiebronnen, vergroenen onze wijken en zorgen voor een schonere leefomgeving, oa via veranderende mobiliteit met ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. Goed voor mensen zorgen kan niet zonder ook goed voor onze wereld te zorgen.

Lees verder

7. Een bruisende, culturele stad

Onze droom voor Deventer: Deventer is een groeigemeente met nu net meer dan 100.000 inwoners, waarvoor cultuur een maatschappelijke en noodzakelijke vitaliteit is. Voor Deventer telt bovendien dat haar DNA, met meer dan 1250 jaar historie, sterk cultureel bepaald is. Cultuur zorgt er voor dat Deventer een aantrekkelijke gemeente is en blijft om er te wonen, te werken én te verblijven. Investeren in cultuur is investeren in een kansrijke en bloeiende gemeente voor iedereen! Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

8. Samenleven en meedoen

Onze droom voor Deventer: In Deventer moeten basiszekerheden als werk, wonen en een veilige omgeving vanzelfsprekend zijn. Kunnen meedoen in het dagelijks leven van alledag is een van de belangrijkste dingen voor onze inwoners. Sociaal contact maakt gelukkiger en dat willen we voor iedereen. De sterke inclusieve,  gemeenschapszin in de stad en de dorpen wordt ondersteund door  activiteiten te stimuleren en onnodige drempels weg te nemen. Want samen zijn we de gemeenschap. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder

9. Samen veilig in Deventer

Onze droom voor Deventer: Deventer is een aangename stad om in te leven en te verpozen en uit te gaan. Een stad waar we in een goede sfeer samenwerken, rekening met elkaar houden en waar het algemeen belang zwaarder weegt dan het individuele belang. Waar waardering en respect voor publieke dienstverleners, zoals politie, ziekenhuis - en zorgpersoneel en mensen in het onderwijs vanzelfsprekend is. En waar we het allemaal van belang vinden om zelf ook bij te dragen aan die fijne veilige omgeving, voor onszelf en voor alle andere Deventenaren. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Lees verder