Raadsleden

De PvdA-fractie Deventer heeft sinds maart 2014 zes zetels in de gemeenteraad. Wilt u een afspraak met de fractie? U kunt contact opnemen via de gegevens op de pagina’s hieronder of via fractie@pvdadeventer.nl

Jurgen Goejer

Fractievoorzitter - Raadslid

Economie & Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Zorg, Bestuur, Cultuur en Financiën

Rob de Geest

Raadslid

Economie & Werkgelegenheid, Detailhandel, Ruimtelijk beleid, Wonen, Verkeer/Mobiliteit, Financiën, Milieu & Duurzaamheid

Jantine Sijbring

Raadslid

Ruimtelijk beleid / Wonen, Duurzaamheid en Bestuurlijke vernieuwing

Bep Spa

Raadslid

Bestuur, organisatie, veiligheid, sport en cultuur

Çetin Yildirim

Raadslid

Onderwijs, Jeugdzorg

Lutfi Altuntas

Raadslid

Sociaal beleid, Zorg