Personen

Rob de Geest

Rob de Geest

Wethouder

Caroline Leget

Caroline Leget

Gemeenteraadslid / Fractievoorzitter

Financiën, Economie, Ruimtelijke Ordening, Kunst en Cultuur, Toerisme en Veiligheid
Tanja Eekhuis

Tanja Eekhuis

Gemeenteraadslid

Werk & Inkomen, Participatie, Armoede en Schuldhulpverlening, Inclusie
Peter Varenbrink

Peter Varenbrink

Gemeenteraadslid

Wonen, Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid, Afvalbeheer, openbare ruimte
Dorien Visser

Dorien Visser

Gemeenteraadslid

Jeugdzorg, Voorzieningen, WMO en Bestuurlijke vernieuwing
Sam Hoogenberg

Sam Hoogenberg

Gemeenteraadslid

Onderwijs, Sport en Mobiliteit
Baran Aydin

Baran Aydin

Fractieopvolger

Wonen, Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid, Afvalbeheer, openbare ruimte
Lauraine van den Berg

Lauraine van den Berg

Fractieopvolger

Werk & Inkomen, Participatie, Armoede en Schuldhulpverlening, Inclusie
Siebren de Noord

Siebren de Noord

Fractieopvolger

Jeugdzorg, Voorzieningen, WMO en Bestuurlijke vernieuwing
Aldert Boonen

Aldert Boonen

Fractielid

Financiën, Economie, Kunst en Cultuur, Toerisme en Veiligheid
Ben Hoogendam

Ben Hoogendam

Fractielid

Wonen, Duurzaamheid, Milieu, Groenbeheer, Afvalbeleid
Lesley Jeffrey

Lesley Jeffrey

Fractielid

lid ombudsteam PvdA Deventer
Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

Afdelingsvoorzitter (duo)

Marien van Schijndel

Marien van Schijndel

Afdelingsvoorzitter (duo)

Adri van den Dries

Adri van den Dries

Bestuurslid - Afdelingssecretaris

Harry Tiemens

Harry Tiemens

Bestuurslid - Penningmeester

Harry Bolt

Harry Bolt

Bestuurslid

Bep Spa

Bep Spa

Coördinator Ombudsteam

Fractie

Fractie

Redactie

Redactie

Redactie website