Personen

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Wethouder

Portefeuille binnen B&W: Meedoen, Inkomen, Wonen, Sport, Herstructurering, Vastgoed
Rob de Geest

Rob de Geest

Fractievoorzitter / Raadslid

Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Detailhandel / Horeca, Ontw. Binnenstad, Ruimtelijk beleid, Verkeer / Parkeren, Veiligheid / Leefbaarheid, Financiën - Wijkcontactraadslid voor Colmschate Noord / 5Hoek
Caroline Leget

Caroline Leget

Raadslid

Portfeuille: WMO / Zorg, Meedoen: aanpak armoede, Schuldhulpverlening, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, GAE - Wijkcontactraadslid Rivierenwijk, lid Auditcommissie gemeenteraad.
Baran Aydin

Baran Aydin

Raadslid

Portfeuille: Duurzaamheid / Milieu, Groen - Openbare Ruimte, Afvalbeleid, Ruimtelijke Ordening, Platteland, Haven - Wijkcontactraadslid Colmschate Zuid
Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Vice-fractievoorzitter / Raadslid

Portefeuille: Wonen, Ruimtelijk beleid, Duurzaamheid, Afvalbeleid, Grondbeleid, Vastgoed, Wijkaanpak en Bestuurlijke vernieuwing - Wijkcontactraadslid voor Voorstad
Anke Hamstra

Anke Hamstra

Raadslid

Portfeuille: Cultuur / Monumentenzorg, Onderwijs (excl. EHL), Sport, Sportbeleid, Opvang, Internationaal Beleid, Recreatie / Toerisme - Wijkcontactraadslid voor Binnenstad en Borgele - Lid Raadspresidium
Marco Harps

Marco Harps

Raadslid

Portfeuille: Emancipatiebeleid / Anti-discriminiatiebeleid, Bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijke Dienstverlening en Communicatie, Reg. Samenwerking - wijkcontactraadslid Zandweerd
Marry Dijkshoorn

Marry Dijkshoorn

Kandidaat #8

Joy Heijenga

Joy Heijenga

Fractieopvolger

Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Reg. Samenwerking / Steden3Hoek, Omgevingsvisie
Jan Moester

Jan Moester

Kandidaat #10

Tanja Eekhuis

Tanja Eekhuis

Fractieopvolger

Portefeuille: Meedoen: aanpak armoede, Schuldhulpverlening, Groen / Beheer Openbare ruimte - wijkcontactraadslid Keizerslanden - ombudsteam
Peter Brendel

Peter Brendel

Oud-fractievolger

Taner Demir

Taner Demir

Kandidaat #13

Lesley Jeffrey

Lesley Jeffrey

Kandidaat #14

Bep Spa

Bep Spa

Fractieopvolger / oud-raadslid

Portefeuille: ombudsteam PvdA Deventer
Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

Waarnemend afdelingsvoorzitter

Jan Bugter

Jan Bugter

Lijstduwer #28

Complete kandidatenlijst 2018 PvdA Deventer

Complete kandidatenlijst 2018 PvdA Deventer

Lutfi Altuntas

Lutfi Altuntas

Oud-raadslid

Portefeuille: Sociaal beleid, Zorg
Jeroen Jonker

Jeroen Jonker

Oud-raadslid

Portefeuille: Sociale zaken, Zorg, Jeugd
Çetin Yildirim

Çetin Yildirim

Oud-raadslid

Onderwijs, Jeugdzorg
Harry Bolt

Harry Bolt

Bestuurslid - Afdelingssecretaris

Andries van den Berg

Andries van den Berg

Bestuurslid - Afdelingsvoorzitter

Harry Tiemens

Harry Tiemens

Bestuurslid - Penningmeester

Dirkje Jansen

Dirkje Jansen

Bestuurslid

Vincent Stijns

Vincent Stijns

Bestuurslid

Ivanka Varenbrink

Ivanka Varenbrink

Bestuurslid

Fractie

Fractie

Redactie

Redactie

Redactie website