Personen

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Wethouder

Portefeuille binnen B&W: Meedoen, Inkomen, Wonen, Sport, Herstructurering, Vastgoed
Rob de Geest

Rob de Geest

Fractievoorzitter / Raadslid

Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Detailhandel / Horeca, Ontw. Binnenstad, Ruimtelijk beleid, Verkeer / Parkeren, Veiligheid / Leefbaarheid, Financiën - Wijkcontactraadslid voor Colmschate Noord / 5Hoek
Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Vice-fractievoorzitter / Raadslid

Portefeuille: Wonen, Ruimtelijk beleid, Duurzaamheid, Afvalbeleid, Grondbeleid, Vastgoed, Wijkaanpak en Bestuurlijke vernieuwing - Wijkcontactraadslid voor Voorstad
Caroline Leget

Caroline Leget

Raadslid

Portfeuille: WMO / Zorg, Meedoen: aanpak armoede, Schuldhulpverlening, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, GAE - Wijkcontactraadslid Rivierenwijk, lid Auditcommissie gemeenteraad.
Baran Aydin

Baran Aydin

Raadslid

Portfeuille: Duurzaamheid / Milieu, Groen - Openbare Ruimte, Afvalbeleid, Ruimtelijke Ordening, Platteland, Haven - Wijkcontactraadslid Colmschate Zuid
Anke Hamstra

Anke Hamstra

Raadslid

Portfeuille: Cultuur / Monumentenzorg, Onderwijs (excl. EHL), Sport, Sportbeleid, Opvang, Internationaal Beleid, Recreatie / Toerisme - Wijkcontactraadslid voor Binnenstad en Borgele - Lid Raadspresidium
Marco Harps

Marco Harps

Raadslid

Portfeuille: Emancipatiebeleid / Anti-discriminiatiebeleid, Bestuurlijke vernieuwing, Gemeentelijke Dienstverlening en Communicatie, Reg. Samenwerking - wijkcontactraadslid Zandweerd
Joy Heijenga

Joy Heijenga

Fractieopvolger

Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Reg. Samenwerking / Steden3Hoek, Omgevingsvisie
Tanja Eekhuis

Tanja Eekhuis

Fractieopvolger

Portefeuille: Meedoen: aanpak armoede, Schuldhulpverlening, Groen / Beheer Openbare ruimte - wijkcontactraadslid Keizerslanden - lid ombudsteam PvdA Deventer
Bep Spa

Bep Spa

Fractieopvolger / oud-raadslid

Portefeuille: coördinator ombudsteam PvdA Deventer
Lesley Jeffrey

Lesley Jeffrey

Fractielid

lid ombudsteam PvdA Deventer, coördinator straatacties / canvassen
Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

Waarnemend afdelingsvoorzitter

Andries van den Berg

Andries van den Berg

Bestuurslid - Afdelingsvoorzitter

Harry Bolt

Harry Bolt

Bestuurslid - Afdelingssecretaris

Harry Tiemens

Harry Tiemens

Bestuurslid - Penningmeester

Vincent Stijns

Vincent Stijns

Bestuurslid

Ivanka Varenbrink

Ivanka Varenbrink

Bestuurslid

Jeroen Jonker

Jeroen Jonker

Bestuurslid

Fractie

Fractie

Redactie

Redactie

Redactie website