Fractievoorzitter / Raadslid

Rob de Geest

Portefeuille: Economie & Werkgelegenheid, Detailhandel / Horeca, Ontw. Binnenstad, Ruimtelijk beleid, Verkeer / Parkeren, Veiligheid / Leefbaarheid, Financiën - Wijkcontactraadslid voor Colmschate Noord / 5Hoek

Over Rob:
Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA in Den Haag.

Wordt gelukkig van:
Ik word erg blij en gelukkig van mijn vriendin, familie en vrienden en van mooie muziek en concerten.

Wordt boos van:
Ik kan heel slecht tegen ongelijke behandeling van mensen. Iedereen in Nederland moet er zeker van zijn dat ze gelijke kansen krijgen en iedereen verdient gelijke behandeling, ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid of afkomst.

Politieke drijfveer:
Ik ben zelf een stapelaar vanaf de mavo naar uiteindelijk de universiteit. Dat was geen vanzelfsprekende en makkelijke route en dat is het voor veel mensen ook nu nog niet. Het is zo belangrijk dat iedereen de kansen krijgt die passen bij de talenten die ze hebben en dat we voorkomen dat je afkomst of het inkomen van ouders daarin bepalend zijn voor je toekomst.
Verder sta ik voor een politiek die dichtbij mensen staat, die makkelijk benaderbaar is, die hard werkt en die continue blijft strijden voor verbetering van de bestaanszekerheid van mensen.

Mooiste plek in Deventer:
Ik heb het buitengebied en groen bij Colmschate Noord en Schalkhaar, waar ik vlakbij opgegroeid ben, altijd prachtig gevonden. En natuurlijk onze fantastische oude binnenstad waar we trots en zuinig op mogen zijn.

Morgen veranderen:
Wat mij betreft zetten we extra in op het verminderen van het aantal leerlingen dat voortijdig, zonder diploma, een opleiding verlaat en daarna enorm kwetsbaar en onzeker is op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het belangrijk om mensen meer grip op de keuzes in de eigen wijk te geven, onder andere door ze meer mee te laten besluiten over de besteding van budgetten in wijk of dorp.

Social media:
Twitter: http://www.twitter.com/rsdegeest
Facebook: RobdeGeestPvdA of robdegeest
Instagram: https://www.instagram.com/robdegeest/
LinkedIn: robdegeest