7. Een bruisende, culturele stad

Onze droom voor Deventer: Deventer is een groeigemeente met nu net meer dan 100.000 inwoners, waarvoor cultuur een maatschappelijke en noodzakelijke vitaliteit is. Voor Deventer telt bovendien dat haar DNA, met meer dan 1250 jaar historie, sterk cultureel bepaald is. Cultuur zorgt er voor dat Deventer een aantrekkelijke gemeente is en blijft om er te wonen, te werken én te verblijven. Investeren in cultuur is investeren in een kansrijke en bloeiende gemeente voor iedereen! Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Deventer kent nu al een rijk en groot aanbod van cultuur, enerzijds bepaald door de historie, de vele organisaties en instellingen, en anderzijds door de actieve deelname van veel Deventenaren. Het is juist deze mix die van belang is om in stand te houden en te investeren. De inzet van veel Deventenaren wordt de inzet van álle Deventenaren. Cultuur is er voor alle inwoners, in actieve en/of passieve zin. Naast een stevig aanbod is toeleiding naar kunst en cultuur essentieel, cultuureducatie moet alle kinderen de gelegenheid bieden om te genieten van kunst en cultuur; dat zorgt voor saamhorigheid, gesprek en ook troost. Heerlijk wegduiken in een boek, genieten van het speelgoedmuseum en samen of alleen muziek maken moet voor alle kinderen binnen bereik liggen.

De bruisende culturele (binnen)stad
De culturele sector, van makers tot musea, zorgt er mede voor dat Deventer trots, sterk en sociaal is. Samen genieten van een mooi concert, een graffiti kunstenaar aan het werk zien, voorlezen in de bieb, met elkaar genieten van (en troost vinden in) al het moois dat Deventer te bieden heeft. Samen maken we de stad (weer) bruisend, na zware corona-jaren.

 • We investeren in een nieuwe passende en perspectief biedende locatie voor het Burgerweeshuis, omdat een poppodium hoort bij een gemeente van 100.000 inwoners, waarin we verschillende generaties via muziek willen vermaken en verbinden.
 • We dragen zorg voor een toekomstbestendige organisatie en faciliteit voor de schouwburg en het filmtheater als belangrijke culturele functies voor alle inwoners.
 • We zetten actief in op een cultureel netwerk tussen de diverse instellingen in de stad én dorpen, zowel sociaal als fysieke zichtbaarheid. Routes van beginner tot professional worden zichtbaar.

Cultureel leven voor alle inwoners
Een bruisende stad waar dromen werkelijkheid worden, waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht je achtergrond, leeftijd, interesses, of seksuele oriëntatie. Culturele locaties zoals musea, bibliotheek of buurt- en dorpshuis behoren tot de basisinfrastructuur van heel Deventer.

 • We faciliteren creatieve en culturele initiatieven, broedplaatsen, oefenruimtes en laten inwoners kennismaken met de historie van stad en ommeland via pop-up musea en laten de verhalen vertellen in onze wijken en dorpen.
 • De PvdA hecht aan het beschikbaar hebben van ruimte voor maatschappelijke en culturele initiatieven die niet zelf in staat zijn ruimte te huren of kopen. Leegstaand bezit wordt waar mogelijk optimaal benut voor dergelijke initiatieven. Per geval moet afgewogen worden wat de (soms tijdelijke) bestemming zal worden. Hiervoor zal ook een afwegings- en beleidskader worden opgesteld om dergelijke organisaties meer houvast te bieden.
 • We maken een digitale culturele stad. De plek waar je altijd te weten kan komen waar iets te doen is.
 • We willen dat alle inwoners twee entreekaarten per jaar gratis krijgen voor een bezoek aan een culturele instelling.

“Een bruisende stad waar dromen werkelijkheid worden, waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht achtergrond”

Cultuur maken we samen
Je emoties en gevoelens uiten via creatieve activiteiten is voor ieders ontwikkeling goed. Speciaal voor kinderen, jongeren en volwassen in wat meer kwetsbare posities stimuleren we deze workshops. Kunst en cultuur is niet voor iedereen vanzelfsprekend maar zou dat wel moeten zijn.

 • We bouwen met de culturele en onderwijspartners aan een Lokale Educatieve Cultuur-Agenda.
 • We willen dat cultuur vast onderdeel is op de basisschool. We ondersteunen scholen financieel die willen investeren in hun personeel om deze lessen te geven.
 • We geven alle kinderen en jongvolwassenen tot 27 jaar gratis toegang tot de bibliotheek, omdat lezen niet op hoort te houden na de middelbare school en de studie.
 • De lange geschiedenis van Deventer vinden we terug in de vele monumentale panden die onze stad rijk is. Ook aan pleinen, straten en gebouwencomplexen laat de geschiedenis zich aflezen.
 • We koesteren dat erfgoed en waarderen de inbreng van de actieve erfgoedorganisaties.