4. Gezond met elkaar

Onze droom voor Deventer: In Deventer leven straks de gezondste inwoners van Nederland. Het mag nooit uitmaken in welke wijk je woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven. We zetten dus extra in op goede en toegankelijke zorg voor iedereen. Maar nog beter: we zetten in op het voorkomen van problemen en het vergroten van het welzijn van mensen. Lees hier hoe we dat willen bereiken.

Die inzet op preventie vraagt om een stevige verankering in buurtvoorzieningen, dichtbij mensen in de wijk en makkelijk toegankelijk. Zo is onze jeugdhulp al georganiseerd en zo moeten we ook veel ondersteunende voorzieningen voor onze inwoners dichtbij en laagdrempelig organiseren. De ingezette beweging naar preventie, aandacht voor leefstijl en de beste zorg voor wie het nodig heeft, zetten we door. Deventer gaat voor de gezondste inwoners van Nederland, in elke wijk en dorp.

In Deventer leven straks de gezondste inwoners van Nederland

Als de afgelopen twee jaar iets duidelijk heeft gemaakt dan is het wel de kwetsbaarheid van onze gezondheid. Maar ook los van de nog voortdurende pandemie is gezondheid een thema dat onze volledige aandacht vraagt. Gezond zijn of worden bepaalt immers ook de kwaliteit van leven van mensen en daarin zien we nog te grote verschillen. Het maakt ook nu nog uit hoeveel je verdient, waar je woont of hoe hoog je opgeleid bent om een grotere kans op een gezond leven te hebben. Die ongelijke kansen gaan we te lijf.

Mensen zijn gelukkiger en gezonder wanneer ze zich gezien en gekend weten, en een steuntje in de rug kunnen krijgen als dat nodig is. Daarom investeren we in ontmoetingsplekken in de wijken en in de ondersteuning van vrijwilligers en andere netwerken in de wijken en dorpen. Ook het hebben van werk en het stabiel kunnen rondkomen draagt bij aan minder stress en meer gezondheid.

 • Onze zorg wordt dichtbij en laagdrempelig georganiseerd. Samenwerking met de verschillende Deventer zorgpartners via het samenwerkingsverband Salland United krijgt verder vorm.
 • We blijven scherp op het voorkomen en wegwerken van eventuele wachtlijsten, o.a. in de jeugdzorg.
 • Jongeren kampen te vaak met mentale problemen en durven daar uit schaamte vaak niet met anderen over te praten, of hulp voor te zoeken. Bovendien lopen zij vaak tegen lange wachttijden aan bij de jeugd- GGZ. In Deventer zijn deze wachttijden gemiddeld 24- 28 weken, dat is veel te lang, en fors langer dan bij andere jeugd-GGZ instellingen uit de regio. Daarom investeren we fors in de jeugd-GGZ, proberen we de wachttijd onder de 2 maanden te krijgen en zorgen we dat scholen de middelen hebben om mentale problemen in een vroeg stadium te kunnen herkennen, en jongeren eventueel door te verwijzen naar de juiste hulpverlener.
 • Eenzaamheid kan ziekmakend zijn. Daarom  stimuleren we initiatieven om mensen actief met elkaar in contact te brengen.

Het mag nooit uitmaken in welke wijk je woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven

 • Mantelzorgers bieden enorm belangrijke zorg en hulp aan familieleden, vrienden en buren en dat vraagt om goede ondersteuning en waardering. Daar blijven we ons voor inzetten.
 • We maken van Deventer de stad met de gezondste inwoners van Nederland. Het mag nooit uitmaken in welke wijk je woont of hoeveel je verdient om gezond te kunnen leven.
 • In Deventer hebben we een vrijwel complete zorginfrastructuur, met een ziekenhuis, een grote GGZ-instelling, verzorgings- en verpleegtehuizen, grote thuiszorgorganisaties, een lokale zorgverzekeraar en MBO- en HBO-onderwijs. We blijven de samenwerking stimuleren. Daarbij maken we werk van de kans om van Deventer de opleidingshoofdstad van Oost-Nederland voor zorgmedewerkers te maken.
 • We investeren in sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte, denk aan beweegroutes of aangegeven wandel- of hardlooproutes.
 • Oog voor groen en wandelroutes in wijken levert een gezonde leefomgeving en prettige woonwijken op. We maken daar werk van, zowel in bestaande als in nieuwe wijken.
 • Gezondheid en deelname aan sport mag nooit afhangen van de dikte van de portemonnee. Alle kinderen ook uit arme gezinnen moeten lid kunnen worden en blijven van een sportvereniging of mee kunnen doen aan muziek en cultuur.
 • Een gezonde leefstijl en gezond eten leer je op jonge leeftijd. We stellen het onderwijs in staat hieraan aandacht te besteden en alle kinderen kennis te laten maken met groente en fruit.
 • Vervoer voor ouderen en zorgbehoevenden, moet eenvoudiger georganiseerd worden. We willen onderzoeken of een soort taxipas voor deze groepen hierbij een oplossing biedt.