Door Rob de Geest op 18 februari 2015

Een stad met lef en zelfvertrouwen durft SeriousRequest 2016 te laten schieten

De afgelopen weken liepen er twee discussies langs elkaar. Zo was er de discussie over de wijze waarop Deventer haar economie en werkgelegenheid kan versterken, ook door meer ambitie en lef uit te stralen en door onderscheidend vermogen voor de lange termijn. Dit ontstond o.a. na het aangekondigde vertrek van chemiebedrijf Avantor uit Deventer. En er was de discussie rond het naar Deventer halen van het 3FM evenement Serious Request in 2016. Twee discussies met overeenkomsten maar ook met verschillen. Volgens sommigen staat de ambitie om SR2016 naar Deventer te halen gelijk aan het lef en de ambitie die we als lokale economie zouden moeten uitstralen. Ik bestrijd dat. Hoe leuk en nobel deze goededoelenactie met veel media exposure ook is, het kan nooit vergeleken worden met de inzet en benutting van kansen die we voor de lange termijn economisch nodig hebben in Deventer. De korte en de lange termijn moeten niet onrealistisch vermengd worden.

Als je sommigen van de initiatiefnemers de afgelopen weken moet geloven, dan zou het niet naar Deventer halen van SR2016 wel eens dé grote gemiste kans voor zichtbaarheid, omzet en werkgelegenheid kunnen zijn. Dat is echt een verkeerde voorstelling van zaken. SR2016 is een leuk evenement waarmee je even een week een soort middelpunt op tv en radio bent. Niet onbelangrijk maar uiteindelijk draait het toch om de muziek en het goede doel. De gaststad is dan slechts instrumenteel aan dat grotere doel. Hoeveel mensen weten na 1 á 2 jaar nog in welke stad SR in de jaren daarvoor was. Een lange termijneffect op de organiserende stad lijkt er niet te zijn en er is geen onderzoek om zo’n effect aan te tonen.

Bij die relativering van de effecten van een dergelijk evenement moet je daarom ook goed kijken naar de (hoge) kosten. De kosten van dit evenement kunnen oplopen tot circa 550.000 euro, waarbij onzeker is wie er aan bijdragen en hoeveel. De gemeente moet voorlopig uitgaan van dit bedrag en dus kan de gemeentelijke rekening oplopen tot die 5,5 ton. En dat terwijl we vlak voor de invulling van nieuwe gemeentelijke bezuinigingen op o.a. wijkvoorzieningen staan. We gaan als gemeenteraad in juni in de Voorjaarsnota moeilijke keuzes maken om net zo makkelijk via diezelfde Voorjaarsnota vanuit de reserves 5 ton uit te geven aan dit korte termijnevenement. Dat is niet bevorderlijk voor draagvlak bij verdomd pijnlijke bezuinigingen. En nog belangrijker: het is ruim 5 ton die we goed hadden kunnen gebruiken voor structurele, versterkende investeringen in de stad en in werkgelegenheid.

We moeten in Deventer dus kiezen voor structurele, onderscheidende effecten, niet voor incidenten en snelle scores die voorbij komen en ook in een oogwenk weer weg zijn. In voorzieningen, in onze economische structuur, in onderwijs(huisvesting) etc. Ons geld daaraan besteden is een goede, duurzame besteding voor de langere termijn, waar iedereen in Deventer nu en straks wat aan heeft. SR2016 laten schieten is dan geen gemiste kans, het is eerder een teken van lef en zelfvertrouwen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest