Door Rob de Geest op 3 juli 2016

Vragen PvdA over voortbestaan wijkcentrum Vijfhoek

De PvdA-fractie Deventer heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het signaal dat het bestuur van het Wijkcentrum Vijfhoek haar activiteiten in het pand aan het Andriessenplein per 1 september as. zal beëindigen. PvdA-raadslid Rob de Geest: “Dat is een zorgwekkend signaal, vooral omdat er al jaren behoefte is aan een wijkcentrum in deze grote wijk. De vrijwilligers van het wijkcentrum aan het Andriessenplein gaven hier sinds 2014 op energieke wijze vorm aan, ten behoeve van de wijk”.

De fractie stelt in haar toelichting bij de vragen aan het college dat de redenen voor de beëindiging lijken te liggen in de voortdurende discussie over de huur en kosten van het pand aan het Andriessenplein. Dit pand is onderdeel van een groter gebouw, waarin o.a. enkele scholen gehuisvest zijn en in bezit van de gemeente. Verder blijkt het toch lastig om vrijwilligers aan de stichting en het wijkcentrum te binden, waardoor het ook lastig blijkt om het pand structureel te benutten met activiteiten en bewonersinitiatieven.

De Geest: “Het is onwenselijk om na beëindiging van het wijkcentrum in de huidige vorm, een leeg ongebruikt pand aan te treffen, waar ook geen huur voor ontvangen wordt. De hoogte van die huur en de energiekosten zorgen nu deels voor dit voornemen tot stoppen.”

De fractie wil o.a. van het college weten hoe zij dit voornemen van het bestuur van het wijkcentrum beoordeelt en hoe zij tegen de discussie over de hoogte van de huurprijs van het pand aankijkt, ook in het licht van de maatschappelijk bestemming van dit pand. De fractie wil weten hoe het college tegen de situatie aankijkt waarbij de commerciële hoge huurprijs voor dit gemeentelijk vastgoed straks voor leegstand kan zorgen, terwijl daarmee ook geen huur geïnd kan worden als er geen nieuwe huurder is.

Omdat de fractie vanuit het bestuur van de stichting heeft begrepen dat zij in afgeslankte vorm en met andere ambities door zou willen gaan met enkele activiteiten, stelt zij de vraag of dit dan leegstaand pand, waar wellicht niet zomaar een huurder voor gevonden kan worden, alsnog gebruikt kan worden voor dergelijke activiteiten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest