Door Rob de Geest op 15 juli 2016

PvdA & D66: ‘samenwerken aan een vitale Deventer binnenstad met ambities’

De raadsfracties van PvdA en D66 mengen zich met een binnenstadsmanifest in de discussie over de staat en toekomst van de Deventer binnenstad. PvdA-raadslid Rob de Geest en D66-raadslid Bas Noor zetten in het manifest ‘In het centrum van de aandacht’ de binnenstad centraal als belangrijke plek voor ondernemerschap, werkgelegenheid, ontspanning en wonen.

In het uitgebreide stuk zetten de twee raadsleden een aantal zaken rondom binnensteden en specifiek de Deventer binnenstad op een rijtje en doen ze enkele handreikingen ter verbetering en versterking van de positie van de Deventer binnenstad. Met dit manifest willen PvdA en D66 aansluiten op de brede stadsdiscussie die in het voorbije half jaar op gang kwam, o.a. na door ondernemers uitgesproken zorgen over de kracht en toekomst van de binnenstad als belangrijk economisch hart van Deventer.

Ondanks de verschillende analyses in de afgelopen twee jaar dat Deventer tot de meest vitale en kansrijke binnensteden behoort, zijn er al enige tijd zorgen over de staat en toekomst van binnensteden in het algemeen maar ook over de positie van de Deventer binnenstad. De Geest en Noor onderschrijven namens hun fracties de kansrijkheid van de binnenstad maar delen ook de zorgen, die veel ondernemers uitspraken. Zo daalden de bezoekersaantallen ook in Deventer en is er forse leegstand, o.a. door de faillissementen van enkele grote winkelketens en moet de binnenstad ook aantrekkelijk genoeg blijven voor Deventenaren en voor bezoekers.

In het manifest schetsen PvdA en D66 enkele zaken die zij belangrijk vinden voor de positie van Deventer als winkelstad, voor de beleving van de stad bij bezoekers en voor een bereikbare stad. Op deze drie kernterreinen doen zij verschillende uitspraken en voorstellen, o.a. op het gebied van de aanpak van leegstand, het ondersteunen van een aantrekkelijk winkelaanbod en ondernemersklimaat en een bereikbare binnenstad met aantrekkelijke parkeermogelijkheden voor auto en fiets.

‘Er bestaan geen simpele oplossingen bij een dergelijke complexe situatie, waarin menig binnenstad verkeerd. Maar op bepaalde terreinen kunnen wij ook meedenken en ondersteuning bieden aan de binnenstad en aan ondernemers en werknemers. Samenwerken van alle kanten is daarbij de sleutel om de ambities voor onze binnenstad waar te kunnen maken”, aldus De Geest en Noor.

Download het manifest hier: ‘Binnenstadsmanifest – In het centrum van de aandacht’

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest