Door Rob de Geest op 29 juni 2017

Opheldering over toekomst vliegveld Teuge door uitbreiding Lelystad Airport

De PvdA heeft de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de leefbaarheid in Deventer en de toekomst van vliegveld Teuge aangekaart bij het college van  B&W. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen aan het college gesteld over de recente bekendmaking van de vliegroutes van Lelystad Airport over Teuge en Deventer, hetgeen grote gevolgen kan hebben.

De toename van het aantal lijnvluchten vanaf Lelystad en de hiervoor gekozen vliegroutes over de Deventer en de rest van de Stedendriehoek blokkeren de vliegbewegingen vanaf Teuge, wat grote gevolgen heeft. Niet alleen vliegen er daarmee dagelijks regelmatig grote vliegtuigen laag over de stad en regio, ook het kleinere vliegverkeer en de parachutistenvluchten vanaf Teuge zouden daarmee tot een einde moeten komen. Teuge lijkt op een faillissement af te steven als deze door het rijk vastgestelde vliegroutes werkelijkheid worden.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Dit komt als een verrassing, zo lijkt het aangezien verschillende overheden en Vliegveld Teuge deze keuze voor vliegroutes over de Stedendriehoek niet verwachtten. De consequenties voor Deventer en de regio kunnen groot zijn.” De verwachte consequenties zijn dat de regio hiermee haar eigen vliegveld voor kleine vliegtuigen en recreatie verliest, dat er veel en lage vliegbewegingen van grote toestellen plaatsvinden boven de regio en dat de gemeente Deventer als aandeelhouder In Teuge (samen met Voorst, Zutphen en Apeldoorn) financiële consequenties zal ervaren.

De Geest wil via zijn vragen aan B&W weten hoe het college deze onverwachte keuze voor vliegroutes boven de Stedendriehoek en de consequenties ervan voor het woon- en leefklimaat beoordeelt. Daarnaast wil de PvdA weten op welke wijze de regio of de gemeente tot het moment van bekendmaking van de vliegroutes van Lelystad betrokken zijn geweest bij routekeuzes en de effecten van dergelijk vliegverkeer boven Deventer en de andere delen van de Stedendriehoek.

De PvdA-fractie vraagt het college of zij bereid is om (gezamenlijk met betrokken gemeenten en provincies) bezwaar te maken tegen de manier waarop de besluitvorming rond deze vliegroutes tot stand is gekomen en tegen de keuze voor deze routes, vanuit de forse effecten voor de leefbaarheid en het voortbestaan van vliegveld Teuge. Ook wil de fractie weten wat de eventuele consequenties zijn bij een sluiting van Teuge voor werkgelegenheid (direct en indirect) en de financiële deelname van Deventer binnen het regionale vliegveld.

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest