Door Rob de Geest op 24 april 2016

Deventer spreekt zich uit tegen schaliegaswinning

Op voorstel van de PvdA en GroenLinks heeft de gemeenteraad van Deventer zich afgelopen week in ruime meerderheid uitgesproken tegen de toekomstige winning van schaliegas, o.a. in de omgeving van Deventer. Er is al jaren veel kritiek op en zorg over deze geplande winning van onconventioneel gas, vooral door de manier waarop dit gas gewonnen wordt en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor de veiligheid en kwaliteit van drinkwater. PvdA-raadslid Rob de Geest sprak zich namens zijn fractie eerder al uit tegen de winning, gezien de risico’s.

“Schaliegaswinning brengt verschillende risico’s met zich mee waarbij de mogelijke voordelen niet tegen de grote risico’s opwegen. Zo is er voor enkele jaren aan gas te winnen terwijl we daarmee o.a. de kwaliteit en veiligheid van onmisbaar drinkwater voor vele jaren in gevaar kunnen brengen, aldus De Geest.

Landelijk is recent in de Kamer door een meerderheid incl. de PvdA, aangegeven dat er tot 2023 niet naar schaliegas geboord zal worden. Dat is een duidelijk signaal waarbij wel geldt dat bestuurlijke en ambtelijke voorbereidingen op toekomstige boringen mogelijk nog wel doorlopen, getuige de werkzaamheden en berichtgeving over de ‘structuurvisie Ondergrond’ door de provincie Overijsselde werkzaamheden en berichtgeving over de ‘structuurvisie Ondergrond’ door de provincie Overijssel.

Dan blijft het noodzakelijk voor gemeenten om zich uit te spreken over deze winning en effecten van schaliegas. De motie van PvdA en GroenLinks motie van PvdA en GroenLinks heeft dat nu vanuit Deventer mogelijk gemaakt, want tot op heden was Deventer nog een van de weinig gemeenten die zich niet uitgesproken had tegen schaliegas.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest