Door Rob de Geest op 24 april 2016

Deventer spreekt zich uit tegen schaliegaswinning

Op voorstel van de PvdA en GroenLinks heeft de gemeenteraad van Deventer zich afgelopen week in ruime meerderheid uitgesproken tegen de toekomstige winning van schaliegas, o.a. in de omgeving van Deventer. Er is al jaren veel kritiek op en zorg over deze geplande winning van onconventioneel gas, vooral door de manier waarop dit gas gewonnen wordt en de negatieve gevolgen die dit kan hebben voor de veiligheid en kwaliteit van drinkwater. PvdA-raadslid Rob de Geest sprak zich namens zijn fractie eerder al uit tegen de winning, gezien de risico’s.

“Schaliegaswinning brengt verschillende risico’s met zich mee waarbij de mogelijke voordelen niet tegen de grote risico’s opwegen. Zo is er voor enkele jaren aan gas te winnen terwijl we daarmee o.a. de kwaliteit en veiligheid van onmisbaar drinkwater voor vele jaren in gevaar kunnen brengen, aldus De Geest.

Landelijk is recent in de Kamer door een meerderheid incl. de PvdA, aangegeven dat er tot 2023 niet naar schaliegas geboord zal worden. Dat is een duidelijk signaal waarbij wel geldt dat bestuurlijke en ambtelijke voorbereidingen op toekomstige boringen mogelijk nog wel doorlopen, getuige de werkzaamheden en berichtgeving over de ‘structuurvisie Ondergrond’ door de provincie Overijsselde werkzaamheden en berichtgeving over de ‘structuurvisie Ondergrond’ door de provincie Overijssel.

Dan blijft het noodzakelijk voor gemeenten om zich uit te spreken over deze winning en effecten van schaliegas. De motie van PvdA en GroenLinks motie van PvdA en GroenLinks heeft dat nu vanuit Deventer mogelijk gemaakt, want tot op heden was Deventer nog een van de weinig gemeenten die zich niet uitgesproken had tegen schaliegas.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest