Door Rob de Geest op 21 juli 2017

Brede raadssteun voor voorstel investeren in poppodium Burgerweeshuis

Een voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om te beginnen met het reserveren van middelen voor een noodzakelijke verbouwing van poppodium Burgerweeshuis is met raadsbrede steun aangenomen. Een motie van Bas Noor (D66), Rob de Geest (PvdA) en Tjeerd van der Meulen (GL) gaf het college de opdracht om bij de komende begroting 2018 een bedrag tussen €500.000,- en de €1.000.000,- te reserveren, als start van een toekomstige investering in de noodzakelijke verbouwing van het poppodium.

Er bestaan al enkele jaren plannen voor een noodzakelijke verbouwing van het Burgerweeshuis (BWH), om het poppodium aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van deze tijd. Onder de titel ‘geef Deventer de Club van de Toekomst’, pleitte het BWH eerder al via een manifest en een manifestatie voor onderzoek naar en mogelijke ondersteuning bijeen verbouwing voor 2020.

‘De popsector is vandaag de dag een volwassen en volwaardige sector in het culturele landschap. Daar hoort dan ook een volwaardig poppodium bij dat voldoet aan de wensen en verwachtingen van artiesten en bezoekers anno 2017’, aldus Noor, De Geest en Van Der Meulen.

Na onderzoek is geconcludeerd dat er €4,8 miljoen nodig is voor een verbouwing. Om dit mogelijk te maken is in leder geval financiële ondersteuning van de gemeente nodig en eventueel van andere financiers. Tot nu toe had de gemeente nog geen concrete stappen gezet om te beginnen met het realiseren van een financiering voor deze verbouwing.  Met het aannemen van dit voorstel is nu een eerste stap gezet richting het opnemen van een deel van het geld voor deze verbouwing in de volgende begroting.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest