Door Jurgen Goejer op 21 juli 2015

Carinova moet verplichtingen nakomen

Ik ben zeer verbaasd over de berichten in de media waarin gemeldt wordt dat thuiszorgorganisatie Carinova niet bereid zou zijn om mensen, die bezwaar maken tegen het korten op hun thuiszorguren zonder het verplichte ‘keukentafelgesprek’, in afwachting naar een gesprek en indicatie voorlopig hun oude aantal uren terug te geven.

Als het inderdaad zo is dat Carinova zo eenzijdig handelt, dan schaadt dit de belangen van mensen die zorg nodig hebben, zorg waar ze wettelijk recht op hebben. Carinova schuift hun verantwoordelijkheid voor het stellen van een zorgvuldige indicatie via gesprekken met zorgvragers ter zijde, terwijl zijzelf eerder die verplichte gesprekken onvoldoende voerden. Nu lijken ze deze op onverantwoordelijke wijze af te schuiven op mensen die zorg nodig hebben.

De wethouder is voor de zomer heel duidelijk geweest over die handelwijze van Carinova. Wij gaan dan ook uit van de toezegging van de wethouder dat in afwachting van de verplichte beoordeling van de thuissituatie,voor de ruim vierhonderd mensen, die bezwaar maakten, de hoeveelheid uren huishoudelijke hulp gehandhaafd blijven. Het is niet aan een zorgverlener, en dus ook niet aan Carinova eenzijdig en afschuivend te opereren.

We verwachten dan ook dat de wethouder hier op korte termijn en stevig over in gesprek gaat met de bestuurlijk verantwoordelijken om te zorgen dat mensen de zorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer