Door Rob de Geest op 22 juli 2013

Opinie: ‘geef de wijkbewoner het stuur echt in handen’

PvdA-raadslid Rob de Geest schrijft in een opiniestuk in de Stentor 20 juli jl. dat overdracht van gemeentetaken naar wijkbewoners niet alleen de taken moet omvatten maar ook voordelen. Dat kan bijv. via meer sturing door bewoners op budgetten die de wijkvoorzieningen en omgeving direct raken. College en raad moeten het aandurven om bewoners meer mogelijkheden te geven.

‘Geef de wijkbewoner het stuur echt in handen’

Wijkbewoners die meer taken in de eigen wijk op zich nemen. Het is een veel gehoorde bestuurlijke wens, ook in Deventer. Bewoners nemen bepaalde gemeentelijke taken over en krijgen zo ook wat meer invloed op wijkvoorzieningen en op hun woonomgeving. In theorie vooralsnog. Want het is in alle eerlijkheid vaak een verschuiving door noodzakelijke bezuinigingen; budgetten verhuizen vaak niet mee. Dat is ook niet altijd een probleem, mits het om de juiste taken gaat en er ook echt voordelen voor bewoners inzitten.

En daar zit de crux; als gemeente moet je bewoners dan ook reële sturingsmogelijkheden geven binnen de eigen wijk en niet slechts de taken die je kwijt wilt. De omslag naar een zogenaamde ‘burgerbegroting’ kan dan interessant zijn, omdat dit bewoners vanaf de start invloed kan geven op beheer- en investeringskeuzes in de eigen wijk, bijvoorbeeld rond groenonderhoud, speelplekken en wijkvoorzieningen.

Zouden bewoners in bijvoorbeeld Colmschate/Vijfhoek zelf gekozen hebben voor grootschalige verwijdering van speelplekken in hun kinderrijke wijk? Een verwijdering van 300 speelplekken, zoals de gemeente in juni voorstelde, alleen te voorkomen via eigen beheer door bewoners. Ik kan het me niet voorstellen. De gemeente maakte deze keuze echter wel om beheerkosten te besparen en dus dreigde de verwijdering van veel speelplekken. Een tegenvoorstel van de PvdA voorkwam dit scenario. Maar heel even dreigde een situatie waar veel wijkbewoners niet zelf voor gekozen hadden, als zij vooraf meer invloed hadden gehad op de begrotingskeuzes voor hun wijk.

Dat kan anders liggen als gemeentebestuur en gemeenteraad het in de toekomst ook echt aandurven om niet alleen taken maar ook meer beslissingsruimte vanuit de gemeentelijke begroting bij bewonersverbanden neer te leggen. Dat gaat verder dan de vorm waarin we nu binnen de Wijkaanpak een wijkbudget voor bewonersinitiatieven kennen.

Deze omschakeling zal niet eenvoudig zijn en vraagt tijd maar het is de moeite waard om bewoners op deze wijze meer te betrekken bij keuzes voor hun wijk. De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor de hoofdlijnen maar bewoners krijgen wel echt het stuur van hun wijk in handen. Dan zijn gemaakte keuzes straks ook echt hun keuzes.

Rob de Geest
Gemeenteraadslid PvdA Deventer

Noot: Dit stuk is gebaseerd op het rapport ‘Nederland op weg naar de burgerbegroting’ in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit aug. 2011.

 Dit opiniestuk stond in De Stentor / Deventer Dagblad van zaterdag 20 juli 2013

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest