Door Jurgen Goejer op 4 juli 2013

Coaltie deelt forse tik uit aan weth. De Jager

Inzet van o.a. werklozen en vrijwilligers bij lichamelijke zorg ouderen onbespreekbaar

Er is in Deventer geen beleid en er komt in Deventer geen beleid waarbij werklozen of vrijwilligers ingezet gaan worden voor de lichamelijke zorg van ouderen en gehandicapten.

Dat is de duidelijke conclusie na afloop van het debat dat de raad voerde naar aanleiding van de recente uitspraken van wethouder Margriet de Jager (Deventer Belang) in de uitzending van Nieuwsuur op 2 juli jl.. De wethouder stelde in deze uitzending onterecht dat de inzet van o.a. uitkeringsgerechtigden voor lichamelijk en persoonlijke zorg in Deventer mogelijk zou zijn. Een onbegaanbare weg volgens PvdA en de rest van de raad, die dit unaniem vaststelde in het debat via een motie van o.a. de PvdA.

Wethouder de Jager ging in het debat door het stof, erkende een fout te hebben gemaakt en maakte uiteindelijk excuses voor haar uitspraken en de onrust die dit veroorzaakte, binnen en buiten Deventer. Zij heeft daarmee naar de opvatting van alle partijen een onjuist beeld geschetst van de manier waarop zorg in Deventer georganiseerd is of gaat worden wanneer AWBZ-zorgtaken naar de gemeente komen vanaf 2015. Ook haar eigen partij, Deventer Belang, huldigt deze geuite opvatting van hun wethouder niet.

Alle coalitiepartijen namen nadrukkelijk afstand van de door de wethouder gedane uitspraken in de uitzending van Nieuwsuur en dienden als voltallige coalitie (Dev. Belang, D66, VVD en PvdA) een motie van treurnis in om deze opvatting vast te leggen.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer was kritisch op de uitspraken van de wethouder en op haar reactie in het debat. “Ik voel schaamte voor het door deze uitspraken ontstane beeld dat je niet in Deventer moet zijn voor goede zorg, uitgevoerd door professionals”, aldus Goejer. Hij stelde ook nadrukkelijk dat de wethouder excuses moest maken richting de mensen die door deze uitspraken ongerust zijn gemaakt. Deze excuses maakte wethouder De Jager in de loop van het debat, waarbij ze ook aangaf dat ze de verkeerde en incorrecte dingen had gezegd in het betreffende interview.

De coalitiepartijen droegen het college op om alles in het werk te stellen om het beschadigde beeld van Deventer door deze uitspraken te herstellen, zowel bij de eigen inwoners als in het land. De motie van treurnis richting de wethouder, ingediend door de coalitie, werd aangenomen. De oppositiepartijen dienden een motie van wantrouwen in, ondanks het feit dat verschillende fracties bij de stemming verklaarden wel vertrouwen in de wethouder te hebben en te houden.

De wethouder kan dus aanblijven. Het vertrouwen moet worden hersteld, zodat in de nog te voeren discussie rond de zorgtaken die de gemeente vanaf 2015 moet gaan organiseren de discussie over persoonlijke (lichamelijke en medische) taken niet meer op deze manier terugkomt.

Ondertussen heeft ook staatssecretaris Van Rijn (PvdA) in reactie op de opmerkingen van de wethouder en de ontstane onrust gereageerd naar de Tweede Kamer. In een heldere brief liet hij weten dat mensen die zijn aangewezen op persoonlijke verzorging moeten kunnen blijven rekenen op hulp en goede kwaliteit door gekwalificeerde verzorgers. De opmerkingen van wethouder De Jager zijn daarmee strijdig met het door de staatssecretaris genoemde uitgangspunt.

Daarmee wordt de conclusie van de gehele raad en de opvatting van de PvdA bevestigd. In Deventer zal de inzet van werklozen en vrijwilligers bij lichamelijke en persoonlijke zorg geen beleid zijn of worden. Dat heeft het debat in de raad duidelijk gemaakt, evenals de reactie van staatsecretaris Van Rijn.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer