Door Rob de Geest op 7 juli 2014

Vragen over leerlingenvervoer

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de onzekerheid die is ontstaan rondom het leerlingenvervoer in Deventer e.o., o.a. nav de recente faillissementsaanvraag van vervoerder TCR. PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest stellen vragen n.a.v. dit faillissement en de recente gunning van het lokale leerlingenvervoer aan een andere vervoerder.

Goejer en De Geest: Hoewel het mislopen van een gunning bij aanbesteding altijd tot het bedrijfsrisico van een bedrijf hoort en er ook nadrukkelijk andere bedrijfseconomische omstandigheden meespelen in het faillissement, is het toch een klap voor 170 medewerkers wiens werkgelegenheid hiermee onzeker is. Maar er geldt ook onzekerheid voor ouders van kinderen die erg afhankelijk zijn van dit leerlingenvervoer. Zij krijgen sowieso, ongeacht het recente faillissement, na de zomer te maken met een nieuwe vervoerder voor hun kind.

De PvdA-fractie ontving van verschillende kanten verontrustende signalen over deze ontwikkelingen. De beide raadsleden willen daarom o.a. van het college weten of het aangevraagde faillissement nog gevolgen heeft voor het vervoer van leerlingen uit Deventer. Daarnaast willen ze weten hoe de aanbesteding van het leerlingenvervoer is uitgevoerd, o.a. wat betreft de criteria voor kwaliteit en continuïteit van het vervoer. De PvdA wil ook weten of er afspraken zijn gemaakt bij de aanbesteding en gunning aan een nieuwe vervoerder over de overname van personeel van de oude vervoerder TCR.

Lees hier de schr. vragen van de PvdA-fractie: Klik hier

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest