Door Rob de Geest op 20 december 2015

Steenbrugge: Een energieneutrale wijk in een energiezuinige gemeente.

Afgelopen week nam de raad een reeks lastige besluiten. Een van die besluiten betrof de finale besluitvorming over de planvorming van de 1e fase van de nieuwbouw van woningen in Steenbrugge, inclusief de duurzaamheidsvisie op deze nieuwe energieneutrale wijk. Hierbij werd de raad in de afgelopen weken geconfronteerd met een dilemma rond de wens van de woningcorporatie Ieder1 om voor de 130 sociale huurwoningen in fase 1 alsnog een gasaansluiting te mogen aanleggen. Dat behoorde tot nu toe niet tot de uitgangspunten omdat naar een gasloze wijk toegewerkt werd. De reden voor deze door Ieder1 gewenste gasaansluiting (voor beperkte bijwarming in de winter) betreft o.a. de hogere kosten voor de woningcorporatie, omdat bouw zonder gas 20.000 euro per woning meer zou kosten (2,6 mln. euro totaal extra aan kosten). Geld dat daardoor niet gebruikt kan worden voor het energiezuiniger maken van 100 bestaande oudere woningen. Een dilemma: vasthouden aan gasloos bouwen, waardoor mogelijk de financiering van de verduurzaming van de bestaande voorraad lastiger of niet plaats kan vinden.

De PvdA-fractie heeft deze discussie pragmatisch benaderd. Het aansluiten van het deel met de sociale huurwoningen op een gasaansluiting voor beperkt gasgebruik is het overwegen waard als dit de duurzaamheidprincipes bij deze nieuwbouwwijk niet ondermijnd. Zeker ook wanneer dit de duurzaamheidsambities op bestaande huurwoningen mogelijk helpt maken. Een energieneutraal Steenbrugge moet niet ten koste gaan van de realisatie van andere energiezuinige woningen, elders in de stad.

Voor veel bestaande huurders biedt het energiezuiniger maken van hun woningen niet alleen een belangrijke impuls voor klimaatbeheersing maar ook voor het verlagen van de energielasten bij wonen. De informatie van zowel voor- als tegenstanders geeft niet aan dat het energieneutrale karakter van deze nieuwbouwwijk ondermijnd wordt, bij toevoeging van een gasaansluiting voor beperkt gebruik in deze sociale huurwoningen. Voor de koopwoningen wordt deze aansluiting overigens niet aangelegd.

Om deze reden heeft de PvdA-fractie het amendement van GroenLinks, voor verbreding van de mogelijkheden voor verduurzaming, gesteund. Hiermee bieden we, wat betreft het energiezuiniger maken van woningen, een bredere inzet dan wanneer we ons slechts beperkt hadden tot Steenbrugge, terwijl daar zelfs met een gasaansluiting op de sociale huurwoningen nog steeds een prachtige energieneutrale wijk gerealiseerd wordt.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest