Door Redactie op 11 mei 2013

PvdA ZZP Café met Mei Li Vos

topwebsite_1Op vrijdag 10 mei as. organiseerde de PvdA Deventer een ZZP Café in Kunsten-centrum De Leeuwenkuil: een avond in het teken van ‘zelfstandigen zonder personeel’, ofwel ZZP’ers. Op deze avond was o.a. PvdA Tweede Kamerlid Mei Li Vos aanwezig als spreker. Daarnaast waren diverse ervaren en ingewijde lokale ZZP-deskundigen aanwezig voor een bijdrage aan deze avond. Het werd een boeiende discussie tussen de sprekers en de zaal,waarbij landelijke en lokale aspecten van het ZZP-schap aan de orde kwamen.

MeiLiVosNaast Mei Li Vos waren Roel Westra van het ‘Centrum voor Menskracht’ en Marco Rodenburg, eigenaar van ‘De Wereld van de Ondernemer’ sprekers tijdens deze avond over ZZP’ers. Ook Mark Verhijde van Deventer ZZP-netwerkorganisatie ‘De Fabriek’ maakte zijn opwachting. De sprekers gingen in gesprek met elkaar en de zaal over de positie en toekomst van de groeiende groep kleinere zelfstandigen in Nederland.

Alle deelnemers aan deze avond zijn geworteld in de wereld van de kleine zelfstandige of ZZP’er en weten veel van wat zaken die spelen voor ZZP’ers in de dagelijkse praktijk. Een groep zelfstandigen die in de afgelopen 10 jaar sterk steeg in aantal. In 2010 was 1 op de 10 personen in de werkzame beroepsbevolking ZZP’er. Eind jaren ’90 was dit nog 1 op de 17 personen. Op dit moment telt Nederland zeker 750.000 ZZP’ers.

De avond in De Leeuwenkuil werd in goede banen worden geleid door avondvoorzitter James van Lidth de Jeude.

De discussie over de positie en toekomst van ZZP’ers in Nederland en Deventer leverde een boeiende avond, waarbij ook werd aangegeven door aanwezigen dat er  in Deventer al veel zaken goed geregeld zijn voor lokale ZZP’ers.

De avond werd georganiseerd door PvdA-raadsleden Rob de Geest, Patrick Kemperman en bestuurslid Wiebe Hofstra.

topwebsite_2