Door Rob de Geest op 2 december 2013

PvdA wijst voorstel voor Dev-P af

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft onder aanvoering van de PvdA het B&W-voorstel voor een kostbaar (1 miljoen euro) en ineffectief parkeerverwijssysteem (Dev-P) afgewezen. Het overgrote deel van de partijen (behalve VVD, D66 en DB) deelde de opvatting dat het goedkoper en nog steeds effectief kan door het huidige systeem, om automobilisten naar een parkeergarage te verwijzen, op orde te brengen, aangevuld met moderne digitale methoden. PvdA-raadslid Rob de Geest stelde: “Dit voorstel van wethouder Swart voor een duur verwijssysteem is achterhaald door de tijd. Dev-P is de oplossing van gisteren en onderzoeken geven dat ook ruimschoots aan.”

De raad nam een motie van de PvdA samen met GB, CDA en GL aan om het bestaande systeem wel te repareren en verbeteren, zodat er sprake is van een sober maar effectief
alternatief voor parkeerverwijzing in de stad. Dit voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.

De discussie over een kostbaar parkeerverwijssysteem werd hiermee na vele jaren afgerond en voorzien van een duidelijke conclusie waarbij gekozen werd voor een oplossing die wel werkt maar ook betaalbaar is, in tegenstelling tot het voorgestelde dure Dev-P. In de zomer trok Q-Park, een van de grootste parkeerorganisaties, zich terug vanwege bezwaren tegen de uitwerking van het plan. Daarmee was een incompleet systeem ontstaan. Daarnaast gaven verschillende recente onderzoeken aan dat de effecten van dergelijke kostbare verwijssystemen minimaal zijn wat betreft het rij- en zoekgedrag van automobilisten. Ook zijn er moderne alternatieven via de mobiele telefoon en in-carsystemen, waar ook vanuit het ministerie van I&M op ingezet wordt.

Met het alternatief dat de PvdA met enkele andere partijen aanreikten is nu ook een oplossing gevonden om sober maar effectief te verwijzen naar parkeervoorzieningen in het centrum.

PvdA’er Rob de Geest: “We zijn gastvrij en willen wel op een passende wijze maar financieel verantwoorde wijze voorzien in verwijzing naar parkeerplekken. Dat kan ook op sobere en effectieve wijze via verwijzing via het huidige systeem, aangevuld met moderne online middelen.”

Lees hier een blog / opiniestuk van Rob de Geest over Dev-P >>>

Download de motie van PvdA, GB, CDA en GL >>>

Lees hier een bericht over schr. vragen die de PvdA hier eerder over stelde >>>

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest