PvdA: ‘Provincie, herstel busverbinding wijk Platvoet’

Door Rob de Geest op 12 mei 2018

De PvdA-fractie in Deventer heeft aan het college van B&W gevraagd naar het uitblijven van aanpassingen in de dienstregeling voor de busverbinding in de wijk Platvoet. PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest heeft het college gevraagd naar de stand van zaken in de gesprekken met de Provincie Overijssel over een eventueel herstel van de busverbinding voor Platvoet, nadat eerder al een deel van de dienstregeling voor de wijk Borgele hersteld werd door de Provincie en de busvervoerder

Al sinds eind 2017 is er veel discussie over de nieuwe dienstregeling in Deventer voor de stadsbus in wijken zoals Borgele en Platvoet. Na overleg herstelde de Provincie Overijssel een deel van de dienstregeling voor de wijk Borgele, na druk door bewoners en gesprek met de gemeente Deventer. Voor Platvoet bleef dit nog uit. Gesprekken hierover lopen nog, zo bleek uit recente berichtgeving.

In februari stelde de PvdA-fractie hier al vragen over aan het college en ook in de Provinciale Staten werd door verschillende fracties aangekaart dat er erg veel onvrede en ophef was over het schrappen of drastisch aanpassen van buslijnen. Hierdoor kunnen busreizigers – vaak ook bewoners op leeftijd uit deze wijken – moeilijker met de bus in omliggende wijken komen. Winkelcentra in Borgele en Keizerslanden zijn voor bewoners niet meer rechtstreeks bereikbaar vanuit Platvoet en dat maakt de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen veel lastiger en busvervoer onaantrekkelijk.

De PvdA wil graag dat de provincie de bereikbaarheid van deze wijk en het voor verschillende bewoners belangrijke busvervoer richting omliggende wijkvoorzieningen herstelt en vraagt de gemeente dit wederom aan te kaarten bij het provinciebestuur.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest