Door Rob de Geest op 16 januari 2014

PvdA pleit voor wijkcentrum Colmschate / Vijfhoek

De PvdA wil dat het college van B&W meewerkt om een wijk- en activiteitencentrum in Wijk 5 Colmschate / Vijfhoek mogelijk te helpen maken. Een bewonersinitiatief voor een dergelijk centrum dreigt vast te lopen door de hoge huurprijs van 32.000 euro die de gemeente vraagt voor een binnenkort leegstaand pand aan het Andriessenplein. Namens de PvdA-fractie kaart raadslid Rob de Geest dit obstakel nu aan en wil van het college weten of zij bereid is mee te werken aan dit initiatief voor een groot wijkdeel zonder activititeitencentrum voor bewoners .

Rob de Geest: “We willen duidelijkheid van het college over deze erg hoge huurprijs voor een leegkomend pand. Met deze eis wordt een bewonersinitiatief in deze grote wijk hard afgeremd, terwijl de betreffende locatie anders na juni sowieso leegstaat”

De PvdA is blij met dit soort bewonersinitiatieven voor een klein buurt- en activiteitencentrum in deze jonge maar grote wijk. Een dergelijke voorziening is een vaak gehoorde wens in dit deel van de stad met veel inwoners.

De Geest wil namens de PvdA-fractie verder weten welke andere opties het college heeft om een wijk- en activiteitencentrum in deze wijk mogelijk te maken en of zij anders bereid is om mee te werken aan andere, betaalbare en haalbare alternatieven.

Download hier de schriftelijke vragen aan B&W >>>

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest