Door Rob de Geest op 20 juni 2011

PvdA: meer tijdelijk gebruik braakliggende grond

De PvdA-fractie wil graag dat tijdelijk gebruik van langdurig braakliggende terreinen meer van de grond komt. Op dit moment liggen er in Deventer meerdere stukken grond ongebruikt bij omdat ontwikkelingen vast zijn gelopen. Daarom heeft PvdA-raadslid Rob de Geest namens zijn fractie een initiatiefnota opgesteld. Hierin doet de fractie de gemeente suggesties om nadrukkelijker te stimuleren dat eigenaren en bewoners tot elkaar komen voor tijdelijke oplossingen bij braakliggende terreinen.

In de notitie geeft de fractie een aantal voorbeelden van terreinen waar ontwikkelingen nog niet gelukt zijn en waar de grond al een tijd braak ligt. De fractie verwijst daarbij ook naar twee voorbeelden uit Deventer waar grondeigenaar en bewoners tot een mooie oplossing voor tijdelijk gebruik zijn gekomen. Zo zijn er bij de oude IJsbaan op de Zandweerd en aan de Molenbelt (voorstad) tijdelijke invullingen gevonden voor twee ongebruikte terreinen. Volgens De PvdA-fractie kan de gemeente meer doen om op meer plekken in de stad grondeigenaren en bewoners samen te brengen voor oplossingen voor terreinen die er nu soms lelijk bijliggen.

“Er lijkt nu nog te vaak sprake van stilstand bij gronden waar ontwikkeling al jaren niet lukt. Een tijdelijke gebruiksfunctie is dan voor zowel bewoners als grondeigenaar een goede oplossing om tot verbetering te komen”, aldus De Geest.

De PvdA-fractie zal de notitie in de komende week aan het College van B&W toezenden met het verzoek om de mogelijkheden die er op dit gebied liggen slagvaardig op te pakken met partijen en bewoners in Deventer.

PvdA-initiatiefnota tijdelijk gebruik braakliggende terreinen Deventer >>>

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest