Door Rob de Geest op 20 juni 2012

PvdA: geen zomerafsluiting Welle zonder activiteiten

De PvdA-fractie wil duidelijkheid van het college van B&W over de mogelijke zomerafsluiting van de Welle op zondagen. In de voorbije jaren werd de Welle in de maanden juli en augustus op zondagen afgesloten voor verkeer. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft echter de indruk dat er ook dit jaar nauwelijks extra activiteiten zullen plaatsvinden en dat mensen daarmee dus op een lege, afgesloten Welle zullen stuiten. Dat is voor de fractie altijd een voorwaarde voor afsluiting geweest. PvdA’er De Geest heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

De fractie is van mening dat het draagvlak voor zondagsafsluiting van de Welle deze zomer verder af zal nemen als dit wederom zonder activiteiten gepaard gaat. Ook is de afgesproken evaluatie over voorgaande afsluitingen nog niet beschikbaar en is deze zo vlak voor de mogelijk afsluitingen niet besproken door de raad. “Onder die omstandigheden is afsluiting op alle zondagen van juli van augustus niet wenselijk en onverstandig”, aldus De Geest namens de PvdA-fractie.

De PvdA-fractie heeft vastgesteld dat de raad nog geen evaluatie van de afsluitingen in de voorbije twee jaar ontvangen, zoals wel is afgesproken. Voor de PvdA geldt dat zij voorstander is van afsluiting van de Welle op zondagen wanneer daar evenementen en activiteiten georganiseerd worden. De evaluatie zou dan voor de
PvdA-fractie ook een manier zijn om, naast het uitblijven van activiteiten bij afsluiting, ook probleempunten zoals hinderlijk sluipverkeer door de binnenstad aan te kaarten. Tot op heden heeft de raad geen zicht op de status van een
dergelijke evaluatie.

“Wij stellen vast dat de afsluiting van de Welle in de voorbije jaren nauwelijks samenviel met activiteiten langs de IJsselkade. Het zonder activiteiten afsluiten van de Welle leidde eerder al tot merkbare onvrede bij Deventenaren”, aldus De Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest