Door Privé: Çetin Yildirim op 29 juni 2017

Maatwerk bij hantering kostendelersnorm ouderen met AIO-uitkering

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de wijze waarop er om wordt gegaan met de kostendelersnorm voor ouderen die een uitkering via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) krijgen. Deze ouderen hebben nog steeds te maken met een korting op hun uitkering as zij vanuit zorgbehoefte inwonen bij kinderen of andere familie. PvdA-raadslid Çetin Yildirm vraagt namens  zijn fractie om maatwerk om deze mensen een oplossing te bieden, aangezien de kostendelersnorm voor andere ouderen vanuit de AOW landelijk niet ingevoerd wordt.

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de kostendelersnorm. De toepassing van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden was aanvankelijk uitgesteld tot 2019 maar op 1 juni jl. werd bekend dat de kostendelersnorm voor AOW’ers niet wordt ingevoerd.

Het niet doorgaan van de kostendelersnorm voor AOW-gerechtigden geldt echter niet voor een specifieke groep ouderen met een onvolledige AOW. Ouderen met een onvolledige AOW kunnen in aanmerking komen voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Ouderen die de AIO ontvangen – voor 90 procent ouderen met een migratieachtergrond – worden als zij bij hun kinderen inwonen, sinds 2015 geconfronteerd met forse kortingen op de AIO, als gevolg van de toepassing van de kostendelersnorm.

Door de Eerste Kamer is er lange tijd op aangedrongen dat er niet alleen bij de AOW maar ook bij de AIO wordt gekeken naar de gevolgen van de kostendelersnorm bij die groep ouderen. Maar dit heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Wel heeft de staatssecretaris van SZW 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede onder ouderen met een AOW-tekort.

PvdA-raadslid Çetin Yildirim: “De Partij van de Arbeid vindt dat de kostendelersnorm geen belemmering mag vormen in onze gemeente voor mensen die hun ouders mantelzorg willen bieden. De gemeente dient juist de mantelzorgers stimuleren en ondersteunen i.p.v. te korten op een uitkering. Deze maatregel mag niet leiden tot minder bereidheid van de mensen om hun zorgbehoevende ouders in huis te nemen en zo te ondersteunen in hun zorgbehoefte.”

De PvdA wil van het college van B&W weten hoeveel ouderen in Deventer op dit moment een AIO-uitkering hebben in combinatie met de kostendelersnorm. Daarbij wil de fractie weten of het college bekend is met de problematiek van ouderen met een AIO, die als gevolg van de kostendelersnorm besluiten om niet bij hun kinderen te gaan wonen, ondanks de mantelzorg die zij nodig hebben. De fractie vraagt het college verder of het bereid is om een oplossing op maat te bieden aan deze specifieke groep ouderen die mantelzorg nodig hebben.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim