Door Rob de Geest op 6 juli 2016

Lucht voor Deventer omroep

De gemeenteraad heeft in meerderheid recent ingestemd met het voorstel van de PvdA-fractie om de voorgenomen bezuiniging door de gemeente op Deventer Radio & Televisie voor 2017 te schrappen. Daarmee wordt er in ieder geval tot aan 2018 lucht geboden aan de lokale omroep, die als organisatie anders op korte termijn zwaar in de problemen zou komen. Een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest werd door de meerderheid van de raad ondersteund, waardoor de omroep verder kan met het omvormen van de omroep, o.a. door samenwerking te zoeken met andere lokale omroepen en door de vrijwilligersorganisatie verder uit te bouwen.

Deventer RTV is als lokale nieuwsvoorziening van belang voor de Deventer inwoners, zeker in tijden waarin het lokale media-aanbod al onder druk staat. In de gemeentelijke voorstellen voor 2017 werd voorgesteld om het bovenwettelijke deel (het niet verplichte deel) van de subsidie aan de lokale omroep te verlagen. Dat zou neerkomen op een bezuiniging van 50.000 euro, een substantieel deel van de begroting van deze omroep die al enige tijd vooral op vrijwilligers draait maar waar twee beroepskrachten werkzaam zijn. DRTV vroeg recent aan de raad om meer tijd om de in gang gezette veranderingen vorm te kunnen geven, waarna er ruimte zou kunnen ontstaan voor eventuele verlaging van de bijdrage aan de omroep. Het PvdA-voorstel voorziet daar nu in.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Een vermindering van de gemeentelijke bijdrage al in 2017 aan DRTV zou het functioneren van de omroep fors onder druk zetten en zou feitelijk het eind van de omroep betekenen, terwijl ze nu juist weer stabiel is en hard werkt aan een organisatie ten behoeve van de nieuwsvoorziening voor en door Deventenaren.”

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest