Door Rob de Geest op 5 juni 2016

Grote Kerkhof autovrij: een aanwinst in een historische binnenstad

Het hoge woord is eruit: na kritisch doorvragen door PvdA, D66 en GroenLinks heeft het college aangegeven dat zij het doel heeft om het Grote Kerkhof in de zomer van 2017 definitief autovrij te maken. Daarmee komt vanaf dat moment een van onze mooiste en meest historische pleinen beschikbaar voor andere functies dan parkeren, dat levert een grote meerwaarde op voor de binnenstad. De parkeerplekken worden op andere locaties opgevangen, zodat parkeren in de binnenstad niet lastiger wordt, er blijven voldoende plekken.

Recent ontstond er onduidelijkheid over het tempo en de realisatie van een autovrij Grote Kerkhof. PvdA-raadslid Rob de Geest kaartte dat met GroenLinks en D66 aan. De antwoorden geven nu aan dat er in aanloop naar de zomer wordt gestart met het verplaatsen van een 30-tal vergunningsplekken, richting de recent in gebruik genomen parkeergarage voor omwonenden onder het nieuwe Stadhuiskwartier. Deze parkeerkelder maakt het mogelijk om de vergunninghouders van het plein een tiental meters verderop onder in deze nieuwe garage te laten parkeren.

Door de ontstane ruimte zijn er in de zomermaanden tot aan oktober terrassen voor de horeca mogelijk op het plein van het Grote Kerkhof, waarvoor al verzoeken liggen. Ook andere activiteiten zijn dan mogelijk in de maanden erna.

Met de start van dit traject en met een definitief plan in november 2016 om in 2017 gereed te zijn, vindt er uitvoering plaats van een besluit van de raad uit maart 2012 na een initiatiefvoorstel van GroenLinks, wat ook door de PvdA gesteund werd. De nieuwe functies op dit historische plein zullen van meerwaarde zijn voor het centrum, zoals dit ook ooit lukte door het parkeren van auto’s op de Brink te beëindigen.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest