Door Rob de Geest op 13 november 2017

Extra flexibele handhaving op overlast

Op voorstel van de PvdA en VVD heeft de Deventer gemeenteraad afgelopen week ingestemd met de flexibele inzet van een team handhavers op overlast in de openbare ruimte of bij leefbaarheidsproblemen. PvdA-raadslid Rob de Geest en VVD-raadslid Lars Wuijster deden het voorstel om hiermee te voorzien in noodzakelijke extra maar ook flexibele capaciteit voor handhaving in de wijken en dorpen. Daarbij kan het gaan om inzet op zwerfafval en dumping in het stedelijk gebied en het buitengebied, hondenpoep en vormen van overlast in wijken en buurten.

De huidige capaciteit van team handhaving staat al een tijd onder druk en veel van de uren liggen vast in een jaarlijks vastgesteld werkplan. Met het voorstel van PvdA en VVD komt er nu meer ruimte voor zaken die opspelen en waarvoor snel capaciteit nodig is. Het college van B&W reageerde positief op het plan en wil er zo snel mogelijk meer starten. De gemeenteraad deelde dit enthousiasme en stemde unaniem in met het voorstel, waarbij De Geest en Wuijster voorstelden om bovenop het door B&W al beschikbaar gestelde geld voor extra handhaving nog extra geld uit te trekken om dit flexibele team mogelijk te maken.

Het voorstel gaat nu om een proefperiode van circa 2 jaar waarna er gekeken wordt hoe het werkt.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest