Door Rob de Geest op 3 augustus 2012

Duidelijkheid over ongewenste afsluiting stationstunnel

De PvdA-fractie wil duidelijkheid van het college van B&W over haar inzet om te voorkomen dat voetgangerstunnel van het NS-station wordt afgesloten met OV-chipkaartpoortjes. PvdA-raadslid Rob de Geest vindt dat wethouder Swart tegenstrijdige signalen afgeeft via een recente mededeling aan de raad. De vergunningsaanvraag van NS wordt volgens de wethouder nu gekoppeld aan een vereiste monumentenvisie voor het stationspand. En de gemeente verwacht daarna wel een vergunning af te moeten afgeven. De Geest: ”Dit staat haaks op de wens van de raad om tot het uiterste te gaan om afsluiting van de stationstunnel te voorkomen. Er lijkt door de wethouder al erg snel op te worden gegeven”.

De fractie verwijst in haar schriftelijke vragen aan B&W naar de juridische strijd die de gemeente Leiden heeft ingezet om haar stationsdoorgang open te houden. In die gemeente gaat men tot de uiterste juridische mogelijkheden om o.a. reeds geplaatste (maar nog niet gesloten) poortjes te laten verwijderen. Deventer staat dus niet alleen in haar discussie met NS, meer gemeenten hebben hier mee te maken.

De stationsstunnel is een belangrijke en veel gebruikte doorgangsroute tussen voorstad en centrum voor
voetgangers en bewoners van de voorstad. Een afsluiting van deze gangbare doorsteek is dan ook onwenselijk volgens de PvdA-fractie. De gehele gemeenteraad sprak zich hier op meerdere momenten al unaniem uit over deze onwenselijke en niet-noodzakelijk afsluiting door NS.

De PvdA-fractie wil weten waar wethouder Swart zijn opmerking op baseert dat de vergunning voor plaatsing van
OV-chipkaartpoortjes zal moeten worden verleend als er een visie komt waar de gemeente mee kan instemmen. “Ik wil weten van de wethouder of onze constatering klopt dat zijn woordkeuze lijkt aan te geven dat hij de handdoek in de ring dreigt te gooien als er een monumentenvisie is opgesteld door NS, die dan ook op een gemeentelijk akkoord kan rekenen. Als dat zo is, gaat hij juridisch niet tot het uiterste om te voorkomen dat de stationstunnel op termijn afgesloten wordt”, aldus PvdA’er de Geest.

Daarnaast wil de fractie van het college weten of er al contact is gezocht met andere, vergelijkbare gemeenten zoals Leiden of bijvoorbeeld de VNG om te kijken wat gezamenlijk gedaan kan worden tegen de plaatsing poortjes en de afsluiting van stations. Ook over contact met het ministerie, zoals eerder gevraagd in de raadsbreed afgenomen motie van april dit jaar wil de fractie informatie van het college.

“Wij willen van de wethouder weten of hij tot het uiterste gaat om de afsluiting van de voetgangerstunnel van het NS-station te voorkomen en dat het opstellen van een monumentenvisie niet het laatste obstakel is om tot die afsluiting over te kunnen gaan. Dat was ook duidelijk de insteek van de raadsbreed gesteunde motie om afsluiting van de stationstunnel te voorkomen” aldus De Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest