Door Rob de Geest op 6 november 2015

Andere koers voor Sluiskwartier en Pothoofd

De PvdA-fractie heeft een initiatiefraadsvoorstel ingediend om een andere koers in te slaan voor de invulling van het Sluiskwartier en het Pothoofd. PvdA-raadslid Rob de Geest stelt in een raadsinitiatief voor om de omstreden sloop van Pothoofdpanden voor parkeerplaatsen niet te laten plaatsvinden. In het voorstel stelt hij voor eerdere besluiten van de raad te herzien en om sneller dan gepland te gaan ontwikkelen in dit gebied. Van sloop van panden aan het Pothoofd om plek te maken voor tijdelijke parkeerplekken zou daarbij afgezien moeten worden.

Rob de Geest: “We moeten geen gatenkaas aan het IJsselfront maken om tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren. Parkeerplaatsen waar ook de noodzaak van bestreden kan worden. Dan kunnen we beter de ontwikkeling van dit gebied gaan versnellen om hier kwaliteit te gaan brengen, het inzetten van die ontwikkeling kan bovendien mogelijk ook financieel voordeliger uitpakken”.

Het initiatiefvoorstel van het PvdA-raadslid behelst de versnelling van ontwikkeling van delen van het Sluiskwartier en de Pothoofdpanden, de mogelijkheid tot aanleg van extra parkeerplaatsen, maar dan ingepast zonder sloop van Pothoofdpanden en het voortzetten van verbetering van de openbare ruimte. Het voorstel zou daarmee aansluiten op verschillende geluiden en ideeën die in de voorbije maanden al door betrokken organisaties en bewoners zijn geuit in hun kritiek op de eerdere Sluiskwartierplannen.

Dit initiatief volgt op de discussienota ‘De Jacht op de Roze Olfant’, die De Geest eerder in september aan de raad voorlegde over de toekomst van het sluiskwartier, waarbij in de toekomstplannen nog steeds rekening wordt gehouden met vergezichten zoals het terugbrengen van de oude stadshaven, de aanpassing van de aanlanding van de Wilhelminabrug en de aanleg van een grote ondergrondse parkeergarage onder het Sluiskwartier. Ontwikkeling in het gebied zou moeten wachten tot er meer helderheid bestaat over deze vergezichten, waarbij er een tussentijdelijke invulling voor de komende 10-15 jaar aan het gebied gegeven wordt, o.a. via tijdelijke parkeerplaatsen. De Geest zette in de discussienota al vraagtekens bij het realistisch karakter van deze vaak erg kostbare toekomstplannen en de gevolgen die het jaren wachten hierop hebben voor ontwikkelingen in dit kansrijke gebied nabij het stadscentrum.

“We hopen met deze bijsturing op eerdere besluitvorming een impasse in een lastige discussie te doorbreken. We slopen niet voor parkeerplaatsen maar we gaan voor verbetering van dit deel van het IJsselfront. De versnelling  van ontwikkelingen door bijv. ver- of nieuwbouw van deze panden kan veel extra kwaliteit helpen brengen nabij het stadscentrum, aldus De Geest.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest