Door Rob de Geest op 8 oktober 2012

Andere benadering graffitibeleid Deventer

De PvdA-fractie wil dat het college gaat kijken naar het succesvolle graffitibeleid zoals dit al enkele jaren in Leeuwarden wordt gevoerd. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Patrick Kemperman hebben zich in Leeuwarden
laten informeren over de opzet van het beleid in die gemeente, waarbij er sprake is van gecoördineerde schoonmaak, harde aanpak van illegale graffiti en aangewezen gedoogplekken voor graffitikunst. De Friese aanpak blijkt positieve
effecten te hebben op de beleving en uitstraling van delen van Leeuwarden die eerst stevige overlast ondervonden van ongecontroleerde en illegaal geklad. De raadsleden hebben hier vragen over gesteld aan het college van B&W.

In het afgelopen jaar is van meerdere kanten in Deventer een toename opgemerkt van graffitioverlast en ‘tagging’, o.a. in de binnenstad maar ook in andere delen van de stad. De PvdA-fractie stelde hier eerder al schriftelijke vragen over aan het college van B&W, dat indertijd bevestigde dat er een toename werd waargenomen van het aantal illegale graffitiuitingen.

PvdA-raadsleden Rob de Geest en Patrick Kemperman hebben zich in dat kader laten informeren over graffitibeleid zoals dat in andere gemeenten wordt gevoerd. Zij hebben daarvoor een werkbezoek gebracht aan betrokkenen bij het
beleid dat de gemeente Leeuwarden nu sinds 10 jaar voert. Met veel succes is daar een divers en financieel verantwoord beleid ingezet, gericht op een gecoördineerde schoonmaak van gemelde illegale graffiti, een harde aanpak van daders en het stimuleren van graffitikunst op aangewezen gedoogplekken. De aanpak heeft voor positieve verbeteringen gezorgd, waar eerder ook veel overlast bestond door ongecontroleerd en illegaal geklad. Door de balans en het alternatief voor hoogstaande graffitikunst in delen van de stad nam daar de overlast af en de waardering toe.

De raadsleden spraken ondertussen ook graffitikunstenaars en betrokken begeleiders uit Deventer of een dergelijk
initiatief in Deventer tot de mogelijkheden behoort, met bijvoorbeeld enkele aangewezen gedoogzones zoals op het oude ijsbaanterrein.

“Er zijn ook bewoners die ons benaderd hebben voor het kunstzinnig bewerken van bijv. elektriciteitshuisjes in wijken. Dit zijn tot nu toe vaak objecten die stevig beklad worden. De ervaring uit Leeuwarden leert dat dit sterk af kan nemen als hier fraaie kunstwerken op aan gebracht worden als gevolg van de controle, afspraken en codes vanuit de graffitiwereld”, aldus De Geest en Kemperman.

De PvdA-raadsleden willen van het college weten hoe zij tegen het beleid uit de gemeente Leeuwarden aankijkt en of ze in Deventer gedoogzones (bijvoorbeeld het oude ijsbaanterrein of spoorviaducten) voor kunstzinnige uitingen in de openbare ruimte ziet zitten. Daarnaast willen ze graag inzicht in de totale gemeentelijke kosten voor het verwijderen van illegale graffiti.

De Geest en Kemperman: “De PvdA-fractie is voorstander van een consequente en stevige aanpak van illegaal geklad in de stad, maar heeft via het werkbezoek aan Leeuwarden ook gezien hoe het gebalanceerd anders kan: een aanpak
waarbij het stimuleren van kunstuitingen, gecoördineerde schoonmaak van geklad en een harde aanpak van illegale kladders tot goede resultaten leidt. Wanneer meerdere betrokken partijen zoals gemeente, corporaties en andere
vastgoedeigenaren hun schoonmaakbudgetten bundelen en gezamenlijk het verwijderen van graffiti inkopen kan dit mogelijk ook tot lagere kosten leiden”.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest