Door Privé: Çetin Yildirim op 24 juni 2014

Vragen over schrappen lesdag groep 1 basisschool

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het besluit van basissschool de Vijf-er om komend schooljaar te stoppen met lesgeven op vrijdag aan leerlingen van groep 1. Ouders van leerlingen benaderden de fractie. PvdA-raadslid Çetin Yildirim wil een reactie van het college op dit besluit van de basisschool.

“Aan de ene kant zijn wij ons als fractie goed van bewust dat de urenverdeling van de groepen op een basisschool een verantwoordelijkheid van de school zelf is en dat de gemeente niet daarover gaat”, aldus PvdA-raadslid Çetin Yildirim.
”Maar aan de andere kant heeft de Gemeente Deventer als beleid dat de kinderen zo goed mogelijk moeten worden voorbereid, zodat ze een goede start kunnen maken aan de basisschool. Want een goede start is essentieel voor de verdere schoolloopbaan van de kinderen. Mede daarom werd er laatste jaren meer en gericht geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).”

De PvdA-fractie heeft moeite met een bezuinigingsmaatregel die leidt tot minder uren onderwijs aan kinderen, ook als deze kinderen volgens de letter van de wet niet leerplichtig zijn. Yildirim: “Deze bezuinigingsmaatregel heeft natuurlijk ook gevolgen voor de werkende ouders die na de zomervakantie voor een dagdeel extra opvang moeten regelen, met alle gevolgen van dien.”

De fractie wil van het college weten of zij op de hoogte is van deze ontwikkeling en of zij de mening van de PvdA-fractie deelt dat dit besluit van de school niet bijdraagt aan een goede voorbereiding van de kleuters en ook niet strookt met het beleid van de gemeente met betrekking tot vroegtijdig onderwijs . Daarnaast vraagt de PvdA of het college de mogelijkheid ziet om dit bespreekbaar te maken met de school en of het schoolbestuur. Bijvoorbeeld in een aanstaand LEA / besturenoverleg.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim