Door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde de nota bij zijn bijdrage vanuit de uitgangspunten van een sterk en sociaal Deventer, met oog voor werk en leefbaarheid.

Lees hier de gehele spreektekst van Jurgen Goejer bij deze algemene beschouwing op de Voorjaarsnota. Klik hier om te download >>>

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer