Door JanJaap Kolkman op 16 maart 2014

Stem woensdag 19 maart PvdA

10 punten voor een stem op de PvdA op 19 maart.

Of je nu in Deventer geboren bent of elders, velen van ons houden van onze prachtige stad met zijn uitzonderlijke mooie centrum, wijken en buitengebied. Dat vinden overigens ook velen die hier niet wonen. Dat hoor ik als geboren Deventenaar toch vaak van mensen van buiten Deventer. Het Deventer DNA zit in velen van ons. Ook in de Partij van de Arbeid. De sociaaldemocratie zit in dat DNA en stroomt door het Deventer bloed. Maar Deventer is nooit klaar. Er komen de komende jaren belangrijke taken op de gemeente af op het gebied van werk en zorg en we willen onze wijken mooi en leefbaar houden. Dat vraagt juist nu om een politiek die niet wegloopt maar die doorpakt en verantwoorde keuzes maakt.
Voor de PvdA is de koers voor de komende jaren dan ook helder: Een sterke inzet op het behoud en aantrekken van werk naar Deventer, het sociaal en houdbaar organiseren van zorg voor iedereen. En leefbare, mooie wijken met zeggenschap voor bewoners. Het beleid moet daarbij in dienst staan van mensen, niet andersom. Deze zaken maken jouw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk. En dat maakt dat de PvdA essentieel is voor het Deventer DNA. Voor een Deventer waar mensen werken, waar we voor iedereen zorgen en waar we betrokkenheid tonen. Daarom vraag ik jouw steun voor de PvdA op 19 maart as.

Jan Jaap Kolkman
Lijsttrekker PvdA

10 punten voor de PvdA voor de komende jaren:

1 Werk, werk, werk Op verantwoorde wijze blijven investeren in stad en buiten- gebied voor werkgelegenheid, zoals ook de afgelopen jaren is gedaan. We zetten in op meer vestiging van bedrijven naar en terug naar Deventer.

2 Zorg in de buurt en voor elkaar Goede zorg en ondersteuning voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt. Thuiszorg zonder stopwatch. Met professionele hulp voor verzorging en medische handelingen.

3 Een helpende hand De aanval op armoede wordt versterkt. Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening en goede sociale voorzieningen als ondersteuning. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en mensen mogen niet geïsoleerd raken door armoede.

4 Grip op uw buurt Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen. Er wordt o.a. een wijk- en activiteiten- centrum mogelijk gemaakt in wijken waar bewoners serieuze initiatieven opzetten.

5 De schone en veilige buurt We gaan meer inzetten op handhaving van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast. Per 5000 inwoners komt er 1 wijkagent.

6 De jeugd een plek We behouden de speelplekken en ook milieucentrum en kinderboerderij de Ulebelt blijft behouden; de PvdA deed hier al voorstellen voor. Ook voor de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn, binnen en buiten.

7 Onderwijs=werk Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat evenals inzet op meer stageplekken, ook bij de gemeente.

8 De stad in beweging De verkeersveiligheid- en fietsveiligheid moet verder ver- beteren. We gaan de komende 4 jaar zeker 10 Deventer knelpunten verbeteren. Garageparkeren wordt nadrukkelijk goedkoper dan straatparkeren en we draaien de betaaltijd van 22 uur terug.

9 Cultuur voor iedereen Er blijft een museum De Waag in moderne, krachtige vorm met een zelfstandig herkenbaar speelgoedmuseum.

10 Stabiele lasten We houden het financiële huishuisboekje van de gemeente op orde. Lastverzwaringen zijn niet de eerste keuze, we kijken eerst waar we kunnen bezuinigen of efficiënter kunnen werken. Ook in de voorbije 4 jaar hebben we zo lastenverzwaringen kunnen voorkomen.

digi-flyer_laatstedagen

Download in jpg-vorm >>>
Download in pdf-vorm >>>

 

 

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Jan Jaap Kolkman was wethouder vanaf 14 mei 2014 tot 27 februari 2019. Vanaf deze datum is hij raadslid en lid van de PvdA-fractie. Twitter: @janjaapkolkman Facebook: janjaap.kolkman  

Meer over JanJaap Kolkman