Door Fractie op 6 juli 2017

Reactie n.a.v. debat De Viking en positie college van B&W

De coalitiepartijen PvdA, Gemeentebelang, en CDA stellen vast dat de aansturing van het bouwproject Theater de Viking beter door een andere portefeuillehouder gedaan kan worden. De partijen stellen daarbij vast dat zij niet langer het gevoel hebben dat de benodigde controle, toezicht en bijsturing op dit project en de kostenbeheersing geleverd kunnen worden door de huidige wethouder Robyn Hartogh Heys (D66). Dit hebben de drie fracties ook kenbaar gemaakt in het raadsdebat van woensdag 5 juli jl.

De fracties van PvdA, Gemeentebelang en CDA nemen met respect kennis van het besluit en de mededeling van wethouder Hartogh Heys om terug te treden en om daarmee zijn portefeuilles ter beschikking te stellen. De fracties menen dat dit een zware en blijkbaar voor de wethouder noodzakelijke stap is, waarbij zij waardering uitspreken richting de wethouder om deze stap te nemen. Vanwege het belang dat dit complexe project een andere vorm van aansturing krijgt en ook gezien de noodzaak tot kostenbeheersing en het terugkrijgen van controle op de voortgang en realisatie. En daarmee op enthousiasme en draagvlak in de samenleving voor De Viking.

Met het vervolgens aannemen van een motie wantrouwen door de oppositie samen met D66 is een bestuurlijk complexe situatie gecreëerd. Hiermee is echter niet het resterende college weggestuurd en zij zullen dan ook doorgaan met het besturen van de gemeente. Zij zullen zich wel beraden op  de wijze waarop omgegaan moet worden met de ontstane situatie en zullen hierover in overleg gaan met de andere partijen, met herstel van vertrouwen als doel.

Fractie

Fractie

De PvdA-fractie Deventer heeft sinds maart 2018 zes zetels in de gemeenteraad en zijn we vertegenwoordigd in het college van B&W met een wethouder. Wilt u een afspraak met de raadsfractie? U kunt contact opnemen via de gegevens via de pagina’s van onze raadsleden of via het algemene mailadres fractie@pvdadeventer.nl

Meer over Fractie