Door Jantine Sijbring op 27 augustus 2014

PvdA stelt vragen over afgesloten uiterwaarden

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de volledige afsluiting van de uiterwaarden voor wandelaars. Eerder toegankelijkheid van het gebied in bepaalde delen van het jaar is nu kennelijk omgezet in een volledige afsluiting. PvdA-raadslid Jantine Sijbring wil duidelijkheid van het college over deze beperking bij lichte recreatie, terwijl dit eerder wel gewoon kon in dit gebied.uiterwaarde_Deventer2

De uiterwaarden boven de waterzuivering zijn een belangrijke schakel in de wandelroute langs de IJssel in noordelijke richting. In het nabije verleden was het gebied vrij te betreden. Maar parallel aan de komst van De Natuurderij is het gebied door de stichting IJssellandschap bestempeld als vogelbroedgebied. En daarmee is de toegankelijkheid beperkt tot bepaalde periodes in het jaar. Maar zeer recent is dat gewijzigd en is het gebied volledig gesloten voor wandelend publiek.

Het gebied is nu aangemerkt als “rustgebied”. Het betreden van het terrein is daarmee verboden op grond van artikel 461 WvS. Dat is dus permanente ontoegankelijkheid en dat komt niet overeen met de wijze waarop volgens de PvdA-fractie de beperkte toegankelijkheid van dit gebied mogelijk zou blijven.
“Kennelijk gaat het nu niet meer alleen om het broeden van de vogels, maar om de rust in een natuurgebied. Dat roept de vraag op welke specifieke natuurwaarden in dit gebied afsluiting ervan noodzakelijk maken ten koste van de afgesproken recreatieve mogelijkheden in dit gebied voor de inwoners van Deventer”, aldus Sijbring in haar vragen aan het college van B&W.

Download hier de schriftelijke vragen >>>           

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring is vanaf 27 februari 2019 fractievoorzitter. Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring