Door Redactie op 17 april 2013

PvdA: ‘pak fraudeurs niet via zorgpremie’

Meermaals frauderende bijstandsgerechtigden moeten sinds kort door nieuwe wetgeving 150% van het gefraudeerde bedrag terugbetalen. Dat is een forse maar terechte bestraffing. Om de terugbetaling te versnellen hebben gemeenten de mogelijkheid om de uitkering gedurende 3 maanden geheel stop te zetten. Hierdoor hebben de betreffende fraudeurs een periode geen bron van inkomsten. Noodzakelijke rekeningen (huur, gas en elektra) moeten wel betaald kunnen worden. De PvdA-fractie pleitte recent om aanvullend ook de zorgpremie door te betalen. Een amendement van PvdA-raadslid Vincent Stijns om betaling van de
zorgpremie te continueren werd met brede raadssteun aangenomen.

Het niet doorbetalen van de zorgpremie leidt er o.a. toe dat mensen in een wanbetalersregeling komen waarbij zowel het niet betaalde deel alsnog betaald dient te worden maar waarbij vervolgens ook een strafregime wordt gestart door de zorgverzekeraar met een maandelijkse premie die 30% hoger ligt dan regulier het geval zou zijn.

Raadslid Vincent Stijns: “In dat geval wordt dus schuld op schuld opgebouwd, en raken mensen nog verder van huis. Dat is niet
effectief. Iedereen moet een kans krijgen op herstel en een vooruitzicht zonder schulden. Het is volstrekt logisch om naast de betalingen voor huis en energie, ook het relatief kleine bedrag voor de zorgpremie te laten doorlopen.”

Maar boven alles vindt de PvdA-fractie het maatschappelijk onwenselijk dat de gezondheid van mensen hierbij in het geding kan raken. Deze mensen wachten in deze situaties langer om zorg te vragen met als gevolg dat de medische problemen na verloop van tijd kunnen toenemen evenals de kosten voor zowel betrokkene als maatschappij. Medische zorg moet dus altijd bereikbaar blijven, ook voor deze groep met een fraudegeschiedenis.

Stijns: “Iedere fraudeur is er één teveel. Die fraude moet aangepakt worden maar niet via de zorgpremie. Doorbetaling van de zorgpremie is van belang om de toegankelijkheid tot zorg in geval van medische problemen te waarborgen, ook in dit soort
situaties.”

De PvdA-fractie heeft recent in de raadsvergadering samen met GroenLinks en de SP een amendement ingediend. Op de fractie van de VVD na werd dit amendement door de gehele raad gesteund.