Door Jurgen Goejer op 2 april 2013

PvdA: ‘geen verdere bezuiniging op armoedebeleid’

De PvdA-fractie wil niet dat er bij de aanstaande bezuinigingsoperatie gebruik wordt gemaakt van potentiële  bezuinigingsmogelijkheden op het gemeentelijk armoedebeleid. De fractie heeft dan ook met succes een motie ingediend om deze
optie van de reservelijst bij de bezuinigingsplannen te laten halen. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “Een verdere bezuiniging op minimabeleid, zelfs als alternatief en zeker als extra bezuiniging doet geen recht aan het noodzakelijke vangnet voor mensen die het al zwaar hebben in deze tijden”.

De motie van de PvdA-fractie werd door een ruime meerderheid van de raad gesteund. Daarmee is duidelijk aangegeven dat voor een groot deel van de raad deze optie niet op tafel ligt bij de verdere uitwerking van de bezuinigingsplannen. Het college van b&W deelde de opvatting dat deze reserveoptie een fors en ongewenst effect had.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer