Door Privé: Lutfi Altuntas op 7 april 2015

Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

PvdA-raadslid Lutfi Altuntas heeft de slechte positie van veel (vaak goed opgeleide) allochtone Nederlanders op de arbeidsmarkt aangekaart. Na aanleiding van recente berichtgeving in o.a. de Volkskrant kwam internationaal onderzoek naar voren, waaruit bleek dat in Nederland allochtonen veel slechter af zijn op de arbeidsmarkt dan in veel omliggende landen, ook wanneer het hoog opgeleiden betreft. Altuntas stelde in zijn vragen dat dit mogelijk ook voor veel mensen in Deventer geldt. wethouder Jan Jaap Kolkman beaamde dat de landelijke cijfers waarschijnlijk het beeld in Deventer beschrijven. Beiden stelden dit een zorgelijke situatie te vinden.

Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk. Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland, zo gaf het onderzoek aan.

“Dit zijn verontrustende cijfers. Voor een goede integratie en een goede ontwikkeling, is deelname aan de arbeidsmarkt zeer essentieel. dat vraagt wel om eerlijke kansen voor mensen die vaak gelijk gekwalicificeerd zijn aan de mensen die wel in aanmerking komen voor een gesprek of een baan krijgen”, aldus Altuntas.

Hij kaartte het onderzoek en de mogelijke situatie in Deventer aan via mondelinge vragen aan het college van B&W. Wethouder Jan Jaap Kolkman deelde zijn zorgen en ging ook in op de oproep van Altuntas om hierover snel het gesprek met werkgevers in Deventer om ze op te roepen zich bewuster te zijn van deze onterechte en ingrijpende verschillen in arbeidsmarktkansen.

Privé: Lutfi Altuntas

Privé: Lutfi Altuntas

Portefeuille: Sociaal beleid, Zorg Wijkraadslid: Rivierenwijk

Meer over Privé: Lutfi Altuntas