Wethouder / Lijsttrekker / Raadslid

JanJaap Kolkman

Portefeuille binnen B&W: Sociale Zaken, Zorg / WMO, Economische Zaken & Werkgelegenheid, Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Wonen & Herstructurering,

Jan Jaap Kolkman is wethouder vanaf 14 mei 2014.

De PvdA vormt het college van B&W op dit moment met Gemeentebelang en CDA.

Portefeuille Jan Jaap Kolkman binnen B&W:

  • Meedoen (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Werk & Inkomen
  • Economie & Werkgelegenheid
  • Jeugdzorg en jeugdbeleid
  • Wonen
  • Herstructurering Keizerslanden en Rivierenwijk
  • Recreatie en toerisme

Twitter: @janjaapkolkman
Facebook: janjaap.kolkman

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie over Jan Jaap.

 Voor meer informatie over het gehele College van B&W zie:
www.deventer.nl/benw