Wethouder / Lijsttrekker

JanJaap Kolkman

Sociale Zaken, Zorg, Wonen & Herstructurering.

Jan Jaap Kolkman is wethouder vanaf 14 mei 2014.

De PvdA vormt het college van B&W met Gemeentebelang en CDA:
Klik hier voor het bestuursakkoord 2014-2018 >>>

Portefeuille Jan Jaap Kolkman binnen B&W:

  • Meedoen (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Werk & Inkomen
  • Wonen
  • Herstructurering Keizerslanden en Rivierenwijk
  • Economie
  • Jeugdzorg en jeugdbeleid
  • Recreatie en toerisme

Twitter: @janjaapkolkman
Facebook: janjaap.kolkman

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie over Jan Jaap.

 Voor meer informatie over het gehele College van B&W zie:
www.deventer.nl/benw