Wethouder

JanJaap Kolkman

Portefeuille binnen B&W: Meedoen, Inkomen, Wonen, Sport, Herstructurering, Vastgoed

Jan Jaap Kolkman is wethouder vanaf 14 mei 2014 en is opnieuw beëdigd als wethouder op 11 juli 2018.

De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA.
Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Portefeuille Jan Jaap Kolkman binnen B&W:

  • 2e loco burgemeester
  • Meedoen
  • Inkomen
  • Wonen
  • Sport
  • Herstructurering
  • Vastgoed
  • wijkwethouder voor de wijken Rivierenwijk en Borgele-Platvoet

Twitter: @janjaapkolkman
Facebook: janjaap.kolkman

Klik hier voor meer gemeentelijke informatie over Jan Jaap.

 Voor meer informatie over het gehele College van B&W zie:
www.deventer.nl/benw