1 mei 2015, om 19:00, Pand Witteveen en Bos, Leeuwenbrug 8, Deventer | Pand Witteveen en Bos, Leeuwenbrug 8, Deventer

Themabijeenkomst ‘De economische kansen van Deventer’

De werkgelegenheid in Deventer staat onder druk door het aangekondigde vertrek van enkele grote werkgevers. Er zal volgens de PvdA uit een andere vaatje getapt moeten worden om Deventer een onderscheidend en krachtigere positie te geven in de concurrentie met andere regio’s maar ook met het buitenland. De PvdA organiseert daarom een bijeenkomst over de economische positie van Deventer en de kansen die we lokaal en regionaal moeten grijpen om de werkgelegenheid op peil te houden.

De benodigde kracht en kansen kunnen o.a. gevonden in de ambitie om te komen tot een ‘Nieuwe Hanze’, een visiedocument van Harry Webers, oud voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers (DKW). Het gaat hier om een netwerk van Europese steden die weer gaan samenwerken en zich met elkaar verbinden zoals de oude middeleeuwse Hanze ook met groot succes deed. Er zitten grote kansen in onderscheidend vermogen van steden en regio’s maar ook in samenwerking. Daarbij moet Deventer ook zijn blik meer op de markten in het oosten van Europa richten, zoals Duitsland. Op 1mei zal Harry Webers zijn visie op de Nieuwe Hanze toelichten en hierover met aanwezigen in gesprek gaan.

Daarnaast is PvdA-Europarlementariër en delegatieleider Paul Tang aanwezig. Hij kan o.a. ingaan op de rol die Brussel kan spelen in het versterken van de positie van een stad zoals Deventer. Maar er ligt ook de vraag wat Deventer zelf kan en moet doen om binnen Nederland en Europa haar positie en naam economisch te versterken.

Deze openbare bijeenkomst zal plaatsvinden in het pand van Witteveen en Bos (Leeuwenbrug 8, naast kantoor ABN-AMRO). De middag begint om 16:30 uur (inloop vanaf 16:00) en eindigt om circa. 18:30 uur. Oud-wethouder Jan Bugter zal de bijeenkomst als voorzitter in goede banen leiden.