14 november 2016, om 22:30, Buurthuis Villa Voorstad, Bierstraat 52 | Buurthuis Villa Voorstad, Bierstraat 52

Fractievergadering PvdA-fractie

Voor contact met de fractie: fractie@pvdadeventer.nl