25 november 2014, om 22:00, De Fermerie, Muggenplein 9 | De Fermerie, Muggenplein 9

Algemene Ledenvergadering PvdA Deventer (najaarsvergadering)