Algemene ledenvergadering

25 november 2017, om 14:00, Latijnse School, Grote Kerkhof 5-6 | Latijnse School, Grote Kerkhof 5-6

Geacht Deventer PvdA-lid,

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de PvdA-afdeling Deventer op zaterdag 25 november in De Latijnse School, Grote Kerkhof 5-6 in Deventer. De vergadering begint om 14.00 uur (inloop met koffie vanaf 13.30 uur)

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 staan op deze bijeenkomst centraal. Op weg daar naartoe zullen we een aantal belangrijke stappen zetten: het vaststellen van ons verkiezingsprogramma en onze kandidatenlijst.

De agenda is als volgt:

  1. Opening vergadering.
  2. Vaststellen verkiezingsprogramma GR2018
  3. Vaststellen kandidatenlijst
  4. Afsluiting

Voorafgaand aan de vaststelling van het verkiezingsprogramma bestaat er de mogelijkheid voor leden om amendementen in te dienen. Deze dienen uiterlijk op vrijdag 24 november 20.00 uur in ons bezit te zijn (door deze te mailen aan info@pvdadeventer.nl).

Met vriendelijke groet namens het Deventer bestuur,

Andries van den Berg
Voorzitter