Jurgen Goejer

Fractievoorzitter - Raadslid
Economie & Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Zorg, Bestuur, Cultuur en Financiën

Bekijk hier een introductiefilmpje met Jurgen:
http://www.youtube.com/watch?v=aXeyxcCBxB8

Portefeuille:

  • Economie & Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Zorg, Bestuur, Cultuur en Financiën

Wijkraadslid:
Colmschate Zuid

 

 

 

 

College van B&W kan door met steun meerderheid raad

door Jurgen Goejer op 13 juli 2017

Een meerderheid van de raad heeft aangegeven dat het huidige college van B&W, bestaande uit Gemeentebelang, PvdA en CDA, door kan gaan. De fracties van VVD, GL, CU gaven samen met de drie coalitiepartijen aan mogelijkheden te zien om verder te gaan. Dit gebeurde tijdens het verantwoordingsdebat van 12 juli over het terugtrekken van D66

lees verder »

Voorwaarts met het Deventer speelgoedmuseum

door Jurgen Goejer op 20 november 2016

Na ruim 2,5 jaar discussie over een nieuw en toekomstbestendig Deventer speelgoedmuseum heeft de raad op 2 en 9 november jl. definitieve besluiten genomen over de locatie, de opzet en de financiering, dit op initiatief van PvdA en D66. Het speelgoedmuseum is een belangrijke culturele voorziening voor Deventer en voor de binnenstad. Het besluit van

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Speelgoedmuseum: extra geld om open te houden

door Jurgen Goejer op 5 juni 2016

Je oude schoenen gooi je niet weg voor je nieuwe hebt, luidt het gezegde. Dat gezegde gaat zeker op voor de noodzakelijke vernieuwing van het Deventer speelgoedmuseum. Dat museum wil de PvdA niet  sluiten, in afwachting op een keuze door de raad voor een nieuwe vorm waarin een gemoderniseerd museum verder kan gaan. Sommige raadsfracties

lees verder »

Een impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid

door Jurgen Goejer op 22 november 2015

De raad heeft ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. Het voorstel werd door een grote meerderheid in de raad gesteund en kreeg de nodige positieve

lees verder »

Deventer speelgoedmuseum: een stap verder in een lastig proces

door Jurgen Goejer op 21 november 2015

Afgelopen week nam de gemeenteraad een besluit over de vier initiatieven die er lagen voor een nieuw Deventer speelgoedmuseum, als doorstart van het speelgoedmuseum zoals we dat nu tot nu toe kennen. Een meerderheid van de raad koos via een besloten schriftelijke stemming voor de plannen voor een speelgoedmuseum in het leegstaande Hegiuspand (plan ‘Bax’)

lees verder »

‘Impuls voor lokale economie via intensieve samenwerking’

door Jurgen Goejer op 29 oktober 2015

PvdA wil samenwerking bedrijfsleven en gemeente in economische netwerkorganisatie De fractie van de Partij van de Arbeid doet het voorstel voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben een initiatiefvoorstel in

lees verder »

Carinova moet verplichtingen nakomen

door Jurgen Goejer op 21 juli 2015

Ik ben zeer verbaasd over de berichten in de media waarin gemeldt wordt dat thuiszorgorganisatie Carinova niet bereid zou zijn om mensen, die bezwaar maken tegen het korten op hun thuiszorguren zonder het verplichte ‘keukentafelgesprek’, in afwachting naar een gesprek en indicatie voorlopig hun oude aantal uren terug te geven. Als het inderdaad zo is

lees verder »

Voorjaarsnota: ‘de weg vooruit met sociale bijsturing’

door Jurgen Goejer op 6 juli 2015

De PvdA-fractie Deventer is er in geslaagd om enkele bijstellingen door te voeren op enkele bezuinigingen die door het college werden voorgesteld in de Voorjaarsnota 2015, het document van de gemeente met plannen voor 2016. Deze plannen krijgen in het najaar een financiële invulling bij de gemeentelijke begroting voor het komend jaar. Ondanks dat het

lees verder »

PvdA stelt vragen over eigen sociale werkvoorziening Raalte

door Jurgen Goejer op 23 februari 2015

De gemeenteraadsfracties van PvdA Deventer en Olst-Wijhe willen door hun gemeentebestuur geïnformeerd worden over de consequenties van de start van een eigen sociale werkvoorziening door de gemeente Raalte. Op dit moment zijn de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samen partner in de sociale werkvoorziening Sallcon. De Sallcon functioneert in de ogen van de beide fracties

lees verder »