Door Jurgen Goejer op 13 juli 2017

College van B&W kan door met steun meerderheid raad

Een meerderheid van de raad heeft aangegeven dat het huidige college van B&W, bestaande uit Gemeentebelang, PvdA en CDA, door kan gaan. De fracties van VVD, GL, CU gaven samen met de drie coalitiepartijen aan mogelijkheden te zien om verder te gaan. Dit gebeurde tijdens het verantwoordingsdebat van 12 juli over het terugtrekken van D66 en wethouder Hartogh Heys n.a.v. de bouw van Theater De Viking.

Hiermee is er sprake van een stabiel en functionerend stadsbestuur, wat voor de verschillende fracties belangrijk was, evenals het herstel van vertrouwen tussen de raad en het college van B&W, nu bestaande uit 3 partijen. De motie van wantrouwen vanuit de oppositie van 5 juli jl. bracht de positie van het college, en daarmee de stabiliteit van het stadsbestuur, in een complexe situatie.

In het raadsdebat van 12 juli gaf het college aan te willen werken aan herstel van vertrouwen. Een motie van de drie oppositiefracties VVD, GL, en CU samen met de drie coalitiefracties gaf vorm aan de afspraak voor betere afstemming op onderwerpen die spelen en het maken van afspraken over eventuele onderwerpen die in deze situatie als controversieel beschouwd kunnen worden.

Met het aannemen van de motie is er een begin gemaakt met het herstel van vertrouwen, naar  verdere afspraken en een stabiel stadsbestuur met PvdA, GB en CDA.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer