Door Jurgen Goejer op 20 november 2016

Voorwaarts met het Deventer speelgoedmuseum

Na ruim 2,5 jaar discussie over een nieuw en toekomstbestendig Deventer speelgoedmuseum heeft de raad op 2 en 9 november jl. definitieve besluiten genomen over de locatie, de opzet en de financiering, dit op initiatief van PvdA en D66. Het speelgoedmuseum is een belangrijke culturele voorziening voor Deventer en voor de binnenstad. Het besluit van de raad brengt het voortbestaan van een moderner en toekomstbestendiger speelgoedmuseum dichterbij.

De raad besloot begin november voor het plan van het Deventer Verhaal, waarbij het museum gevestigd zal worden in het oude kantongerecht op de Brink. Hierbij zal het speelgoedmuseum gecombineerd worden met een ruimte voor tentoonstellingen in een ander deel van de beschikbare ruimte van het betreffende pand. Deze combinatie van tentoonstelling van de speelgoedcollectie van het museum maar ook het tonen van andere erfgoedstukken biedt nieuwe kansen voor de museale functie in de Deventer binnenstad. Ook de Waag blijft een onderdeel uitmaken van de museumorganisatie waar mensen ook tentoonstellingen en delen van de museumcollectie kunnen bekijken.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “wij hebben gekozen voor het plan dat financieel het meest haalbaar en stabiel leek, een goed museaal concept in zich had en bovenal voor een locatie die optimaal recht kon doen aan de binnenstad. Een pand op de Brink voldoet daaraan voor ons.”

De raad heeft op 9 november bij de behandeling van de begroting 2017 ook een besluit genomen over de financiën van het speelgoedmuseum. De kosten van het opzetten en openhouden van dit museum moeten immers ook gedekt worden en tot nu toe was dit nog een lastige opgave gebleken binnen de beschikbare financiële middelen van de gemeente. Het is PvdA, D66, CDA en GB echter gelukt om via verschillende wegen financiële solide dekking te vinden voor de nieuwe museumopzet.

De komende tijd gaat Het Deventer Verhaal het plan voor het museum in de oude rechtbank verder uitwerken. Naar verwachting zal het museum nieuwe stijl in 2018 openen.

PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer: “Het was een lastig en langdurend proces dat niet altijd een schoonheidsprijs verdient. Maar de verschillende initiatieven voor een nieuwe opzet van een speelgoedmuseum geven aan dat het leefde en mijn fractie is erg dankbaar naar de verschillende initiatiefnemers die creativiteit en enthousiasme hebben uitgestraald voor een speelgoedmuseum dat straks tienduizenden bezoekers moet gaan aantrekken”.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer