Door Bep Spa op 18 november 2015

Zorgen om TTIP in Deventer

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over de handels-overeenkomst Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen weliswaar profiteren van dit akkoord maar de potentiële bedreigingen zijn net zo groot. Initiatiefnemers Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Bep Spa (PvdA): “TTIP kan een groot effect hebben op onze gezondheid, voedsel, werk, milieu en privacy. Amerikaanse bedrijven kunnen Nederlandse overheden, bijvoorbeeld de gemeente Deventer, aanklagen wanneer ze het niet eens zijn met een democratisch genomen beslissing en er vervolgens een schadevergoeding uitslepen. Dat willen we natuurlijk niet!” In de raadsvergadering van 18 november as. wordt in een gezamenlijke motie van GL, PvdA, SP en Deventer Sociaal gevraagd om de lokale zorgen aan de minister van Buitenlandse Handel over te brengen.

De EU en de VS onderhandelen op dit moment over TTIP en willen, naast handelstarieven, ook tal van voorschriften en wettelijke normen voor producten en diensten gelijktrekken of wederzijds erkennen. Dit verdrag tast mogelijk de Europese democratie aan en zet milieubescherming, voedselveiligheid, sociale rechten en privacy voor Europeanen op het spel.Als TTIP geen voordelen oplevert op deze terreinen dan heeft het niet veel zin. En als ISDS betekent dat het midden- en kleinbedrijf gehinderd wordt en onze economie nadeel ondervindt dan moeten we ons de vraag stellen of we dat willen. Onze economie is gebaat bij een verantwoorde en sociale manier van handel drijven. Bedrijven moeten kunnen meedoen met openbare aanbestedingen.

“We maken ons ernstig zorgen over de potentiële gevolgen van dit vrijhandelsverdrag. Als je van de EU en de VS één grote, vrije markt maakt, wat betekent dat dan voor de sociale en ecologische standaarden van de producten die er verhandeld worden? Wiens regels zullen er gelden op die eengemaakte markt? Onze voedselcontrole verschilt bijvoorbeeld sterk van de Amerikaanse. Gaan we straks mogelijk Amerikaans kippenvlees, gewassen in chloor, toelaten in Europa? “

Via het zogenaamde Investor State Dispute Settlement (ISDS) zouden buitenlandse investeerders de overheden, dus ook lokale overheden, mogelijk kunnen aanklagen als ze vinden dat ze nadeel ondervinden van bestaande wetten of regels. Dit betekent onder meer een reële bedreiging voor onze milieuwetgeving, sociale voorwaarden en consumentenbescherming die als handels-belemmerend zou kunnen aangeklaagd worden. Als een gemeente bijvoorbeeld gifvrij onkruid wil bestrijden dan zal zij door een bestrijdingsmiddelen-fabrikant aangeklaagd kunnen worden. Als een gemeente geen schaliegas of kernenergie binnen de gemeente wil winnen, is zij de pineut: een fossiel – Amerikaans – brandstoffenbedrijf kan zich immers belemmerd voelen en een claim neerleggen. Een verdrag voor Europa moet ook gaan over Europa, voor groei van de werkgelegenheid, meer werk dus. En ook onze sociale wet- en regelgeving, de invloeden van Europese vakbonden en ondernemingsraden en CAO’s mogen niet achteruit gaan. We hebben hoge standaarden die we van groot belang achten en willen behouden; het is van groot belang dat werknemers invloed hebben als het om hun rechten gaat. Gelijk werk moet gelijk betaald worden.Ons rechtssysteem is uitstekend en kwesties moeten daar besproken en opgelost worden.

Verder kunnen er conflicten optreden als het gaat om gentech-vrije zones, toewijzingsregels voor lokale aanbestedingen, het heffen van belastingen of het verkrijgen van co-financiering van andere overheden. “In Deventer willen we niet dat internationale multinationals bepalen wat de gemeente wel of niet mag doen. Voedselveiligheid, beschermen lokale bedrijven en werknemersbelangen zijn hierbij van groot belang. Om die reden willen we onze zorgen over het verdrag kenbaar maken aan de minister”.