Door Rob de Geest op 22 juni 2016

Hoe de VVD Deventenaren voor de gek houdt

In 2013 stelde de toenmalig VVD-wethouder Swart in zijn eigen parkeerbeleidsplan voor om parkeerplaatsen voor vergunninghouders om te zetten naar plekken voor betaald parkeren. Maar nu probeert diezelfde VVD er als oppositiepartij opzettelijk onrust over te veroorzaken bij binnenstad- en voorstadbewoners, via suggestieve en onduidelijke  informatie in een flyer.  De VVD verzorgt daarmee een complete cursus list & bedrog, ten koste van de Deventenaar. Het is namelijk niet waar dat bewoners hun parkeervergunning verliezen, meer gaan betalen of straks geen plek meer zullen hebben.

Het huidige college van B&W voert dus een eerder gedaan voorstel uit. Omdat het vereenvoudiging en efficiëntie oplevert, evenals extra financiële opbrengst. De gemeente mag straks zelf de boetes innen wanneer bezoekende parkeerders geen kaartje kopen. Dat deed tot nu toe de rijksoverheid. Maar dat verzwijgt de VVD in haar folder, op haar website en social media gemakshalve. Want met de waarheid en volledige informatie win je geen kiezers, denken ze, zoals ze dat landelijk ook al vaker uitstralen.

Voor vergunninghouders betekent dit plan vrij weinig. Er mogen inderdaad gewone betalende parkeerders op een vergunningsplek staan. Maar de praktijk zal uitwijzen dat dit vrij weinig gebeurt omdat nabijgelegen garages veel goedkoper parkeren mogelijk maken. Delen van de binnenstad waar mogelijk wel overlast optreedt kunnen we bovendien uitzonderen.

Let wel: dit is nog een voorstel aan de raad die hier nog over moet praten, besluiten en die vooral nog opvattingen peilt bij bewoners. Daarvoor zijn inspraakavonden in juni en ook straks in het najaar als we definitief over de gemeentelijke  begroting besluiten. Dit gaat op dezelfde wijze als in de jaren dat de VVD nog in het college zat. Vorig jaar drukte diezelfde VVD overigens nog een uitbreiding van de flitsparkeerplekken in de binnenstad langs een raadsmeerderheid, dit ondanks bezwaren van veel ondernemers.

De VVD zal het ondertussen allemaal een rotzorg zijn. Die heeft haar doel bereikt: media-aandacht en onrust. Wat er echt aan de hand is, is voor de VVD niet interessant. Ze is zich ongetwijfeld al aan het voorbereiden op een volgende momentje van list & bedrog richting Deventenaren.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest