Door Rob de Geest op 6 november 2014

Andere keuzes in het Deventer parkeerbeleid

Het parkeerbeleid van de gemeente Deventer staat onder financiële druk. Dat vraagt om duidelijke en scherpe keuzes. In een parkeermanifest getiteld ‘Op de Handrem’ doet PvdA-raadslid Rob de Geest vijf voorstellen voor een verantwoord en (voor de parkeerder) aantrekkelijk lokaal parkeerbeleid. Deze keuzes omvatten o.a. het op afstand zetten van het gemeentelijk parkeerbedrijf, afzien van de forse investeringen in parkeergarages en lagere, aantrekkelijke parkeertarieven om garages beter te vullen. In het onderstaande opiniestuk en in het manifest worden deze keuzes nader toegelicht.


Opinie
‘Op De Handrem’: andere keuzes in het Deventer parkeerbeleid

Het parkeerbeleid in Deventer staat onder stevige druk. Als de slechte fysieke staat van de Noorderbergpoortgarage symbolisch is voor de stand van zaken van het gemeentelijk parkeerbedrijf in Deventer, dan kraakt die laatste dus echt in zijn voegen. In 2013 waren er al de voortekenen maar de actuele cijfers in 2014 maken het nu echt duidelijk: de gemeentelijke parkeerbegroting kent de komende jaren een structurele inkomstendaling van zeker 450.000 door een afname van parkeerinkomsten. Dat vraagt dus om duidelijke keuzes om het tij te helpen keren, waarbij het belangrijk is om het parkeren qua tarieven aantrekkelijker te maken.

Het lijkt een trend in meerdere gemeenten voor de komende jaren: fors teruglopende parkeerbewegingen rondom een centrum met inkomstendaling als gevolg. Maar deze trend zet daarmee wel geplande parkeerinvesteringen en tarieven onder druk. En dat terwijl we parkeren in Deventer aantrekkelijk willen houden, ook qua tarieven. Het parkeerbedrijf van de gemeente lijkt soms op een jongleur die veel ballen in de lucht probeert te houden. Allemaal moeten ze rond en omhoog, zonder te vallen. Nu is echter wel de tijd aangebroken om de keuze te maken welke ballen we willen overgooien en welke we moeten laten vallen.

Zo lijkt het voor de gemeente lastig te zijn om de exploitatie en bedrijfsvoering rond parkeren voldoende rendabel te houden. Tarieven kunnen eigenlijk alleen omhoog, waarbij commerciële concurrenten in de stad juist voor verlaging kunnen kiezen en hun garages op drukke momenten voller zien dan die van de gemeente. En de gemeente mag als overheid logischerwijs niet mee in dergelijk marktgedrag. Dan is het geen verkeerde gedachte om te bekijken of beheer en exploitatie (van delen) van het gemeentelijk parkeerbedrijf in handen van een andere, private partij gegeven kunnen worden. Laat een ander er een effectief bedrijf van maken. En met de ruimere mogelijkheid tot aantrekkelijke, concurrerende tarieven voor parkeerders. Er zijn verschillende vormen en varianten waarin je dit kunt doen, maar dit is het onderzoeken waard.

Daarnaast is het van groot belang om de zwaarst wegende bal, die van de forse investeringen in garages, snel te laten vallen. We moeten geen miljoenen investeren in een Noorderbergpoortgarage die in enorm slechte staat verkeerd. 4,5 miljoen in een bouwval steken in tijden van teruglopend parkeren en inkomsten is onverantwoord. Voer alleen minimale reparatie uit. Datzelfde geldt dan voor een investering in een te bouwen Sluiskwartiergarage. Beide investeringen zijn financieel niet verantwoord, zeker gezien de lage bezettingsgraad in garages en tellingen die aangeven dat er voldoende plekken zijn in en rond het centrum.

De handrem op deze investeringen geeft dan naar verwachting de ruimte om lokaal de parkeertarieven aantrekkelijker te maken (de toenmalig wethouder gaf dat in februari nog aan in de raad): Lagere tarieven in garages, een eind aan de veel bekritiseerde oprekking van de betaalgrens naar 22:00 uur etc.

Dat zijn enkele van de keuzes die we wat mij betreft kunnen maken om parkeren in Deventer vanuit gemeenschapsmiddelen financieel verantwoord te maken en aantrekkelijk voor de parkeerder.

Rob de Geest
Raadslid PvdA

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest