Door Rob de Geest op 20 december 2015

Aantrekkelijke parkeertarieven en ruimte voor vergunninghouders op de Nieuwe Markt

In maart 2014 diende de PvdA met D66 een motie in om tot lagere, concurrerende tarieven de komen in de gemeentelijke parkeergarages. Op dat moment moest het nieuwe college van B&W vaststellen dat hier financieel te weinig mogelijkheden voor waren, ondanks dat het nut van verlaging wel werd ingezien. Het college heeft nu alsnog mogelijkheden gevonden om financieel uitvoering te geven aan dit voorstel van PvdA en D66, waar in 2014 het grootste deel van de raad ook voor stemde. Hiermee wordt er vanaf 1 januari een betaalbaar alternatief geboden (1 euro per uur) voor de hogere parkeertarieven op straat die tot 22:00 gelden. Een wens van de PvdA om die tijdsgrens terug te draaien tot 20:00 uur is financieel nog niet haalbaar gebleken en heeft nog geen meerderheid in de raad.

Een voorstel van PvdA en CDA om vergunninghouders ruimte te bieden op de parkeerplekken op de Nieuwe Markt werd ook door een meerderheid van de raad gesteund. Deze parkeerplekken worden vanaf 1 januari flitsplekken waarbij na 2 uur parkeren het tarief verdubbelt. Vergunninghouders (veelal omwonenden) mochten niet meer op deze plekken, die vooral overdag gebruikt worden. Het voorstel van PvdA en CDA behelst de mogelijkheid voor bewoners om vanaf 17:00 wel gebruik te mogen maken van deze plekken, aangezien het dan ook rustiger is. Dit biedt een alternatief naar bewoners, van waaruit ook kritiek was op de wijze waarop deze reguliere plekken omgezet worden naar flitsplekken.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest